Strategievorming

Technische en demografische ontwikkelingen en innovatie noodzaken tot aanpassingen van uw producten, diensten en werkwijzen. U voelt de behoefte aan een herijking en verdere toekomstgerichte ontwikkeling van uw strategie. Het bepalen van een passende en pragmatische strategie en de daaruit voortkomende acties en aandachtspunten is niet eenvoudig, maar bepaalt wel uw toekomst. Het toevoegen van ervaring en kennis en het meedenken door een objectieve derde met een langjarig en breed referentiekader kunnen u daarbij uitermate helpen.

Kruger adviseert u graag in dit proces en bij de wijze van implementatie en de sturing van de interne effecten daarvan. Met u wordt dit ook concreet gemaakt door inventarisatie van de meest denkbare scenario’s, de verwachte resultaten en de financieel-economische gevolgen.

Cases

 

nieuwsbrief