Conflicten

Een organisatie zonder mensen bestaat niet. Ieder mens heeft een eigen mening die niet altijd overeen hoeft te komen met die van anderen. De visie op het te voeren beleid of de mening over het functioneren kan verschillen. Tegenstrijdige belangen kunnen leiden tot diverse invalshoeken. Conflicten zijn helaas vaak het gevolg. Op aandeelhouders- en op directieniveau kunnen deze leiden tot ongewenste omstandigheden.

Externe en objectieve ondersteuning helpt.

Cases

nieuwsbrief