Vraagstukken

Vaak worden ondernemers en directieteams er opeens mee geconfronteerd. Niet-alledaagse vraagstukken die grote gevolgen kunnen hebben. Dat kunnen vragen zijn over de continuïteit
van de eigen onderneming, een vijandige overname, problemen met een partner, of bijvoorbeeld
een financieringsvraagstuk. Op die momenten komen wij graag in beeld. En helpen wij met vragen
op het gebied van bedrijfsvoering, corporate finance en interim management.

Veel voorkomende vraagstukken:

Conflicten              Rentabiliteit
Continuïteit Reorganisatie
Management  Strategievorming
Opvolging Vaste ondersteuning
Organisatie Vermogen
Overhead  
nieuwsbrief