Joshua van den Berg

Consultant

Joshua 2 (1X1)


Joshua van den Berg
jvandenberg@kruger.eu 
+31 (0)6 121 968 93

Recent rondde Joshua zijn masterstudie Strategic Corporate Finance af aan de Universiteit Maastricht en hij heeft relevante werkervaring op het gebied van Finance en Accounting. 

"Tijdens mijn master in Strategic Corporate Finance behandelde ik tal van casussen die de praktijk dichterbij brachten. Cijfers geven een goed beeld van een onderneming, maar niet alles. De mensen erachter bepalen de koers en de resultaten. Het herkennen van risico's en kansen is cruciaal om de ondernemer te kunnen helpen. Helpen via een 'hands-on' aanpak bij het veranderen van denken in problemen naar denken in oplossingen om een onderneming vitaal, gezond en groeiend te krijgen.

Kruger biedt vanaf dag één de mogelijkheid om dit toe te passen; zowel het aanpakken van interessante vraagstukken binnen het middenbedrijf als intensief samenwerken met de ondernemer en zijn organisatie. Vooral op het gebied bij bedrijfsovernames en verkooptrajecten, waarbij de doelen van de ondernemer centraal staan om een mooi eindresultaat te realiseren."