Vastgoed

'Inzicht in de vastgoedportefeuille leidt tot begrip en nieuwe oplossingen'

Vastgoedbeleggingen zijn jarenlang zeer renderend geweest. Nu huurstromen in bepaalde delen van het vastgoed onder druk staan, kan het voorkomen dat beperkte(re) kasstromen worden aangewend voor de liquiditeitsbehoefte elders in de portefeuille of organisatie. Meerdere stakeholders verdienen immers dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Onze ervaring leert dat inzicht in de hierdoor ontstane situatie leidt tot begrip en tot oplossingen die voordien niet zichtbaar waren. Daarom creëert Kruger graag samen met u inzicht in uw vastgoedportefeuille, huurstromen en de posities van diverse financiers, om de meest optimaal haalbare oplossingen te realiseren.

Doel is en blijft een gezonde portefeuille.

Cases

 

nieuwsbrief