'Inzicht in de vastgoedportefeuille leidt tot begrip en nieuwe oplossingen'

Vastgoed

De ontwikkelingen in de demografie en technologie hebben, naast externe factoren zoals de coronapandemie, hun weerslag op de vastgoedmarkt. Vastgoedbeleggingen zijn jarenlang zeer renderend geweest. Nu huurstromen in bepaalde delen van het vastgoed onder druk staan, kan het voorkomen dat beperkte(re) kasstromen worden aangewend voor de liquiditeitsbehoefte elders in de portefeuille of organisatie. Meerdere stakeholders verdienen immers, dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Daarnaast is er vanuit de markt toenemende behoefte om over te gaan tot herontwikkeling en verduurzaming van bestaand vastgoed om zodoende op efficiënte wijze rendement en het gewenste resultaat te behalen en het rendement op bestaand vastgoed te verhogen. Daarnaast is er een zichtbare trend waarin de traditionele banken, hoewel zij nog steeds de grootste vastgoedfinancier  zijn, in afnemende interesse hebben in het financieren van (commercieel) vastgoed, hetgeen in toenemende mate wordt overgenomen door alternatieve vastgoedfinanciers.

Op het moment dat het rendement achterblijft, leert onze ervaring dat inzicht in de ontstane situatie leidt tot begrip en tot oplossingen die voordien niet zichtbaar waren. Daarom creëert Kruger graag samen met u inzicht in uw vastgoedportefeuille, huurstromen en de posities van diverse financiers, om de meest optimaal haalbare oplossingen te realiseren.

Doel is en blijft een gezonde portefeuille.

Tom 900X600 (L)

Meer informatie nodig? Neem contact op met Tom Reijnen

treijnen@kruger.eu

+31 (0)6 839 754 34