Transport en logistiek

'De juiste kostprijs telt! Eigen wielen of (groten)deels uitbesteden?'

De marktontwikkelingen in logistiek, transport en personenvervoer gaan razendsnel. De digitale transparantie van in- en verkopen, de daaruit volgende logistieke veranderingen en de invloed op uw marges beïnvloeden uw rendement per rit. Hoe krijgt u de laatste 6 meter naar de voordeur rendabel? Hoe in te spelen op verschuivend gebruik van modaliteiten? Hoe laat u het materiaal blijvend aan de normen voor motoren voldoen? Veranderende Europese wet- en regelgeving en concurrentie met Oost-Europese chauffeurs maken het niet makkelijker. Nog los van de (te) dure cao.

Veranderende goederenstromen op de wereldmarkt, de 'ICT-revolutie', opkomende markten en gewijzigde consumentenbehoeften, leggen een enorme druk op de resultaten bij bevrachters en scheepeigenaren (zee- en binnenvaart).

Perfecte automatisering van planning en administratie van alle transporten is een vereiste. Gedetailleerd inzicht in de best haalbare kostprijzen en een optimale beladingsgraad zijn het gevolg. Dit legt ook de basis voor extra schaalgrootte, samenwerkingen, overnames en financiering. Het doel is acceptabel rendement. Niet alleen op uw geld, maar ook op uw inzet.

Dit zijn de zaken waar we u graag bij helpen.

Cases

nieuwsbrief