'De juiste kostprijs is van levensbelang in een sector die voor grote veranderingen staat'

Transport en Logistiek

De geopolitieke kwesties en gebeurtenissen, zoals de coronacrisis, hebben duidelijke weerslag op de wereldeconomie en vertalen zich in hoog tempo naar marktontwikkelingen in de logistiek, transport en personenvervoer. Daarnaast is het voor veel ondernemers in toenemende mate een uitdaging om de huidige en toekomstige duurzaamheidsvereisten te vertalen naar een rendabel en toekomstbestendig businessmodel met dito investerings- en financieringsbehoefte.

Ook is de digitalisering van in- en verkopen, de daaruit volgende logistieke veranderingen en de invloed op uw marges van grote invloed op uw rendement per rit. Hoe krijgt u de 'last mile' rendabel? Hoe in te spelen op verschuivend gebruik van modaliteiten, Europese wet- en regelgeving en de steeds strengere normen voor duurzaamheid?

Veranderende goederenstromen op de wereldmarkt, door externe invloeden, digitalisering, opkomende markten en veranderende consumentenbehoeften, leggen een enorme druk op de resultaten bij bevrachters en scheepeigenaren (zee- en binnenvaart).

Automatisering en digitalisering van planning en administratie van alle transporten is een vereiste. Dit leidt tot gedetailleerd inzicht in de kostprijzen en een optimale beladingsgraad en daarmee een hogere efficiëntie. Naast hogere efficiëntie helpt het ondernemingen ook om op een meer duurzame wijze diensten aan te bieden, daarnaast legt het ook de basis voor toenemende schaalgrootte, samenwerkingen, overnames en financiering.

Kruger adviseert met grote regelmaat Transportondernemers en logistieke dienstverleners, zowel strategisch alsmede in de optimalisatie van de bedrijfseconomische situatie.

Rogier 900X600 (L)

Wilt u weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Rogier Groot helpt u graag verder

rgroot@kruger.eu

+31 (0)6 826 875 69