Gezondheidszorg

'De zorgsector transformeert naar een volledig ander model'

De zorgsector bevindt zich midden in een grote transformatie. Financiering en regelgeving zijn ingrijpend gewijzigd, de financiële mogelijkheden zijn afgenomen.
Vanuit (gemeentelijke) overheden en zorgverzekeraars wordt steeds meer druk gelegd op kwaliteit én efficiency. De langdurige zorg gaat op de schop. In de cure wordt het op 'productie' gerichte zorgsysteem vervangen door de oriëntatie op gezondheidswinst. Van high tech naar high touch. Zorg dicht bij de (zorg)consument. Zo ontstaan er echter ook kansen voor nieuwe initiatieven en mogelijkheden.

Kruger heeft veel ervaring en expertise in de zorg. Zo ontwikkelen en implementeren we vaak, samen met bestuur en directie, scenario's die voor de continuïteit en de toekomst van uw organisatie zorgen. Tevens zorgen wij voor een vertaalslag tussen gewijzigde regelgeving voor de organisatie en het begrip hiervan voor de financiers.

Waar kunnen we uw organisatie mee helpen?

Cases

nieuwsbrief