Energie

'Grote verschuivingen in de energiemarkt'

De energiemarkt is aan grote veranderingen onderhevig, gewijzigde stromen van grondstoffen (waaronder crude oil, chemie, schaliegas) en visie. De verschuiving naar hernieuwbare energie heeft belangrijke gevolgen voor de gehele sector. Een dalende vraag naar energie en toenemende capaciteit van bijvoorbeeld wind- en zonne-energie (onder andere door import uit Duitsland) zorgen voor lagere marktprijzen. Daardoor komt het huidige verdienmodel van (fossiele) energieopwekking verder onder druk te staan.

De sector staat aan de vooravond van belangrijke veranderingen van het huidige energiesysteem. De ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld 'smart grids', innovatieve energietechnieken en opslag van energie volgen elkaar daarbij in razend tempo op. Voor veel spelers in de markt betekent dit een aanpassing van het huidige verdienmodel.

De mondiale verschuiving van de productie- en verwerkingscapaciteit van de olie- en gasmarkt zorgt ook voor een veranderende rol van veel gelieerde partijen.

Cases

 

nieuwsbrief