'Grote verschuivingen in de energiemarkt'

Energie

De energiemarkt is onderhevig aan grote veranderingen, sterk fluctuerende prijzen en gewijzigde stromen van grondstoffen.

De geopolitieke spanningen en de verschuiving naar hernieuwbare energie hebben belangrijke gevolgen voor de gehele sector. De focus op duurzaamheid en daarbij behorende toenemende capaciteit van bijvoorbeeld wind- en zonne-energie zorgen voor een veranderende marktdynamiek. Daardoor komt het huidige verdienmodel van (fossiele) energieopwekking verder onder druk te staan.

De sector is volop in beweging en de ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Voor veel spelers in de markt betekent dit een aanpassing van het huidige verdienmodel.

De mondiale verschuiving van de productie- en verwerkingscapaciteit van de olie- en gasmarkt zorgt ook voor een veranderende rol van veel gelieerde partijen.

Cases

Ton 900X600 (L1)

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

Ton Moonen helpt u graag verder

tmoonen@kruger.eu

+31 (0)6 543 850 28