Detailhandel/retail

'Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn cruciale succesfactoren'

Tot voor de kredietcrisis en het doorzetten van de digitalisering waren locatie, assortiment, voorraad, inkoopkracht, ondernemerschap én de beschikking over voldoende krediet toereikend om als retailer in economische voorspoed groei en rendement te realiseren. Inmiddels is duidelijk dat voor succesvol ondernemen in de retail een aangepaste strategie en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn.

De digitalisering vormt een toenemende bedreiging voor het volume en de marge maar biedt bij een gecombineerde 'clicks & bricks/omnichannel' strategie ook echte mogelijkheden. Beleving en consumentenbinding is een must.
Dit heeft consequenties voor een deel van de locaties. De onderwerpen voor de komende jaren zijn: flexibiliseren van (huur-)kosten, beperken van voorraad- en margerisico in samenwerking met leveranciers én het ontwikkelen, uitvoeren en onderhouden van een internetstrategie. Ondernemers die de trends tijdig signaleren en hier proactief marktgericht op inspelen, creëren toekomst voor zichzelf. Kruger heeft dergelijke transformaties veelvuldig succesvol begeleid.

Wilt u weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Cases

nieuwsbrief