Bouw

'De bouw biedt kansen maar projectbeheersing en constante sturing op onderhanden werk zijn cruciaal'

In de huidige tijd, helaas gekenmerkt door een sterk afgenomen bouwvolume, is het de kunst onwelkome verrassingen als vertragingen, failliete onderaannemers, tegenvallende projectresultaten en liquiditeitsschommelingen te vermijden.

Neemt niet weg dat ook in de huidige tijd in de bouw nog steeds geld verdiend kan worden. Innovatie, prefab, duurzaamheid, nauwelijks faalkosten, BIM en specifieke toepassingen bieden serieuze kansen. Strakke projectbeheersing en constante sturing op onderhanden werk zijn en blijven cruciaal voor het best bereikbare resultaat. Kruger kent de bouw en deze patronen.

We maken samen met u de potentiele effecten van deze ontwikkelingen op uw onderneming inzichtelijk, begrijpelijk en planbaar.

Cases

 

nieuwsbrief