'De groei van de afgelopen jaren in de bouwsector biedt kansen, maar duurzaamheid en projectbeheersing zijn cruciaal'

Bouw

In de huidige tijd, gekenmerkt door o.a.:

  • vigerende regelgeving
  • schaarste van vakmensen
  • instabiliteit- en stijgende (grondstof)kosten van toelevering,

is het van groot belang om via zeer goed projectmanagement de onzekerheden in het resultaat - als gevolg van eventuele vertragingen, faalkosten, niet-presterende onderaannemers, onvoldoende kunnen doorbelasten van prijsstijgingen en liquiditeitsschommelingen - te vermijden.

In deze dynamische sector liggen echter nog altijd grote kansen en veel potentie voor de toekomst. Innovatie, prefab, duurzaamheid, beperken faalkosten, BIM (Building Information Modelling), goede contracten en specifieke toepassingen bieden serieuze kansen. Strakke projectbeheersing en constante sturing op financiering zijn en blijven cruciaal voor het best bereikbare resultaat. Kruger kent de bouw en deze patronen.

Wij maken samen met u de potentiële effecten van deze ontwikkelingen op uw onderneming inzichtelijk, begrijpelijk en planbaar.

Jantine 900X600 (L)

Meer informatie nodig?

Jantine Hak helpt u graag verder

jhak@kruger.eu

+31 (0)6 225 148 89