Agri

Nederland is wereldwijd koploper door:

  • Hoog kennisniveau
  • Innovatieve karakter
  • Hoge kwaliteit
  • Hoog rendement per ha
  • Blijvend te investeren en te innoveren

Er is een stijgende vraag naar stabiele, gezonde en duurzame voedselvoorziening, daarbij speelt voedselintegriteit en ketenbeheersing een belangrijke rol. Dit in combinatie met de relatieve schaarste in landbouwgrond en een veranderend overheidsbeleid creëert volop kansen voor de sector.

Schaalvergroting, vergaande samenwerking/integratie, onderzoek en ontwikkeling (R&D) binnen horizontale en verticale bedrijfskolommen speelt daarbij mogelijk een belangrijke rol.

Ton 900X600 (L2)

We staan u graag bij in verdere optimalisatie

Neem contact op met Ton Moonen

tmoonen@kruger.eu

+31 (0)6 543 850 28