Distressed M&A, weer terug van weggeweest (?!)

De afgelopen jaren waren er relatief weinig restructuring situaties en dus ook weinig distressed M&A transacties. Veel is uitgesteld. In de afgelopen periode begint dit beeld echter te veranderen. Recent zijn diverse ondernemingen, met ondersteuning van Kruger, door een distressed M&A transactie (deels) doorgestart uit faillissement of ‘gewoon’ gecontinueerd.

Zo bleek opnieuw bij de hierna genoemde transacties: een zogenaamd distressed M&A proces vereist een volstrekt andere aanpak, ervaring, expertise en netwerk dan een normaal corporate finance proces. De verschillen zijn groot door andere omstandigheden, parallel noodzakelijke acties, tijdsdruk, emoties, risico's en type partijen.

Codema Logo

Verkoop uit faillissement business units Codema

Codema en haar ca. 140 medewerkers waren actief op het gebied van ontwerp, levering, installatie, service en onderhoud van klant specifieke tuinbouwoplossingen. De onderneming werd 3 mei 2022, door de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement verklaard. Carl Hamm van Borsboom & Hamm uit Rotterdam werd aangesteld als curator. Kruger heeft in zijn opdracht, in goede samenwerking met hem en NTAB, de verkoop van de diverse business units begeleid. Veel partijen toonden interesse. De verkopen zijn in een zeer korte en intensieve periode gerealiseerd.

Kubo Group heeft de teeltsystemen (Hawe Cultivation Systems) en software activiteiten (Horti Software) overgenomen. Martin Stolze de transportbanden unit (Wevab) en Horticoop een deel van de irrigatie activiteiten. De werkgelegenheid van ca. 100 medewerkers is behouden.

JOZ Logo White Stripes

JOZ koopt Fullwood

JOZ, die al meer dan 70 jaar mest- en voeraanschuifsystemen voor veehouders over de hele wereld ontwikkelt en produceert, heeft Fullwood Milking gekocht van de Nederlandse aandeelhouder Pindustry. Fullwood Milking, gevestigd in Engeland, levert zowel automatische als conventionele melksystemen. Het bedrijf zet haar producten af in meer dan tachtig landen. Door de overname is Fullwood JOZ de internationale leverancier van volledig geïntegreerde oplossingen op het gebied van melken.

Kruger Corporate Finance heeft JOZ en Rabo Investments onder niet geringe tijdsdruk bijgestaan op financieel - en operationeel gebied om deze uitdagende transactie te realiseren.

Unipak Logo

Koop uit faillissement deelactiviteiten Unipak

Unipak werd op 31 mei 2022 failliet verklaard. De onderneming was actief in productie van kunststof verpakkingen voor de voedingsindustrie. Merba, producent van o.a. chocolate chip koekjes die wereldwijd worden geëxporteerd, was de belangrijkste afnemer. In opdracht van Merba is, met ondersteuning van Kruger en in goede samenwerking met de curator Ruud Bom van Bron advocaten uit Breda, in nog geen twee weken tijd een doorstart gerealiseerd. Dit betreft ongeveer 50% van de voormalige productieactiviteiten. Het waren spannende dagen voor alle betrokkenen. Circa 20 medewerkers hebben hun baan behouden en Merba is door deze overname weer blijvend verzekerd van goede toelevering.

De voorgaande transacties konden, gegeven de omstandigheden, tot een goed einde worden gebracht. Weer is gebleken dat korte lijnen essentieel zijn, snel besluiten, direct acteren, hoofd- van bijzaken kunnen scheiden onder tijdsdruk, pragmatische samenwerking met en vertrouwen bij betrokken partijen en weten hoe de hazen rennen bij de belangrijke stakeholders; kortom ervaring met distressed processen.

Kruger Corporate Finance heeft meer dan 30 jaar ervaring met ondersteuning bij deze ingewikkelde processen en transacties.

Betrokken namens Kruger: Jantine Hak, Kees Lieve, Frank Leijendekker, Rogier Groot en Emilie Tacke.

Jantine 900X600


jhak@kruger.eu 

+31 (0)6 225 148 89

Kees 900X600


clieve@kruger.eu 

+31 (0)6 531 563 43

Frank L 900X600


fleijendekker@kruger.eu 

+31 (0)6 109886 76

Rogier 900X600


rgroot@kruger.eu 

+31 (0)6 826 875 69

Emilie 900X600


etacke@kruger.eu 

+31 (0)6 555 131 71