Conclusies

10e Kruger enquête onder ondernemers

Nog steeds herstel verwacht in 2022, echter met voorzichtigere verwachtingen

Middelgrote bedrijven blijven positief over het economisch herstel, ondanks de verwachting van toenemende inkoopprijzen, stijgende lonen en toeleveringsproblemen. Bijna driekwart (72%) van de ondernemingen verwacht een hogere omzet te behalen dan in 2019. Dit is in lijn gebleven met de verwachting van november 2021 (72%) maar ondernemingen zijn minder positief over de hoogte van de omzet. 5% van de respondenten verwacht dat de omzet in 2022 meer dan 40% hoger is t.o.v. 2019, in november 2021 was dit nog 12%.

GN Enquete 10 Verwacht Netto Omzet 2022

Ontwikkeling inkoopprijzen

Wel ondervindt ruim twee derde (69%) momenteel problemen rondom de beschikbaarheid van producten en/of grondstoffen. Een derde (34%) geeft aan dat deze problemen de omzet en het verdienvermogen (op korte termijn) aantasten, waarbij 8% zelfs aangeeft dat de tekorten de continuïteit van de onderneming potentieel bedreigen. Volgens ruim de helft (54%) van de ondervraagden blijven deze toeleveringsproblemen de komende 6 maanden toenemen. Daarnaast is de krapte in de arbeidsmarkt groot. Vrijwel alle (92%) ondernemingen verwachten de komende 12 maanden stijgende lonen, 27% verwacht zelfs een stijging van 5% of meer.

De helft van de ondernemingen verwacht dat door deze ontwikkelingen de marge op de omzet onder druk komt te staan. Bij bijna alle ondernemingen (91%) leidt dit tot stijgende verkoopprijzen. 

GN Enquete 10 Verwacht Inkoopprijzen 2022 2021

Terugbetaaltermijn belastingschuld

Van de bedrijven met een belastingschuld is voor 78% de terugbetaaltermijn van 5 jaar voldoende om de schuld naar verwachting te voldoen. 17% verwacht de schuld te kunnen voldoen maar niet binnen de gestelde 5 jaar en 4% geeft aan dat zonder schuldsanering de achterstallige belasting niet voldaan kan worden. Dit is een verslechtering (21%) t.o.v. de verwachting in november 2021 (13% verwachtte toen niet te voldoen binnen de termijn).

Leon (2X3)

Vragen?

Leon Bruggers vertelt u graag meer

lbruggers@kruger.eu

+31 (0)6 132 817 17