drs. W.D.J. (Wouter) van Tienhoven

Wouter Van Tienhoven 2
Interim Management - Executive Search

Is afkomstig van EY en sinds 2008 aangesloten bij Kruger, waar hij de interim management en executive search praktijk heeft opgezet. De kracht van de samenwerking tussen de consultants, interim management en executive search is de combinatie van herstructureringsadvies vanuit de adviespraktijk en de implementatiekracht vanuit (interim) management. Na plaatsing van de interim manager (ook op statutair niveau) blijft de betrokkenheid groot, zowel inhoudelijk als vanuit het perspectief van risico management.


"Ruim 20 jaar ben ik inmiddels actief op het vlak van interim management in crisis-, restructuring en verandermanagementsituaties. Ik beschik over een groot netwerk van interim managers en professionals op directie-, lijnmanagement- en financieel gebied, een aantal exclusief aan ons verbonden. Alle lopende opdrachten monitor ik zelf. Het gaat daarbij om de balans tussen ondernemingsbelang en het menselijke aspect. Integriteit, respect, ethiek en vertrouwelijkheid zijn kernwaarden van mijn handelen. In de praktijk betekent dit, dat wij bij een cliënt aan de slag gaan met respect voor de geschiedenis van het bedrijf en de oorspronkelijke missie. Noodzakelijke beslissingen worden genomen en uitgevoerd, maar uitdrukkelijk met consideratie voor de mensen die het raakt. Daarnaast krijgen wij regelmatig de vraag om werving en selectie trajecten te begeleiden op MT-niveau. In toenemende mate betreft het ook relaties die actief zijn in sectoren met groeiperspectief. Deze executive search trajecten benaderen wij op basis van het 'no cure no pay'-principe, echter wel op basis van exclusiviteit en we zien dat dit aanslaat."

Publicaties

  • Interim management en executive search activiteiten in coronatijd

    In 2020 bijzondere ontwikkelingen in de vraag naar tijdelijk en vast management. Vooruitkijkend zien wij dat, de behoefte aan interim management met name zal liggen op het vlak van uitvoering geven aan opgestelde verbeterplannen en de search activiteiten gecontinueerd zullen worden.

  • Vijf 'tips en tricks' rondom het curriculum vitae

    In onze interim management en executive search praktijk zien wij vele cv's. Wouter van Tienhoven deelt hierbij adviezen en aandachtspunten voor het opstellen van een goed, pakkend en passend cv.

Contact met Wouter

nieuwsbrief