A.C.M. (Tom) Reijnen

Tom Reijnen 2
Associé Interim Management

Tom Reijnen heeft zich medio 2012 vanuit ABN AMRO aangesloten bij Kruger. Hij maakte tot die tijd vier jaar deel uit van de directie van Bijzonder Beheer. Ook heeft hij (internationale) directiefuncties bekleed in vastgoedfinancieringen. Gezien zijn kennis van Bijzonder Beheer en zijn ruime ervaring in vastgoed en bedrijfsreorganisaties wordt hij vaak als regisseur en uitvoerder bij complexere herstructureringen ingezet.

"Een herstructurering bij vastgoed kent een specifieke dynamiek; een goede invulling van die regisseursrol weegt daarin zwaar. Het verbeteren van de randvoorwaarden en creëren van een gedeelde visie bij onze klant en haar financiers over het betrokken vastgoed is onze uitdaging en noodzakelijk om tot een oplossing te komen."

 

Kruger Logo Eactp

Publicaties

  • Wordt crowd funding het nieuwe Legio Lease?

    Het is al een tijdje actueel: een bedrijfsfinanciering realiseren via crowd funding als alternatief voor de strikte(re) bankfinanciering. Hierbij enkele bespiegelingen bij het business model van de commerciële crowd funding platforms.

  • Noodzaak sturingsinformatie

    Deze titel lijkt weinig 'nieuws' te bevatten. Onze praktijk wijst echter helaas uit dat het belang van sturingsinformatie onvoldoende wordt onderkend.

Contact met Tom

nieuwsbrief