drs. C.A. (Kees) Lieve

Kees Lieve
Partner

Kees Lieve is één van de oprichters van Kruger. Na zijn studie Bedrijfskunde (interfaculteit Delft) ving hij zijn werkzaamheden aan in de automotive-sector. Daarna vervulde hij een directiefunctie in een 'hands-on' participatiemaatschappij, die functioneerde onder de Garantieregeling Participatiemaatschappijen van De Nederlandse Bank. Eind 1988 startte hij met Leo Krüger en Henk de Reede Krüger & Partners.

"Het zeer afwisselende werk voor allerlei middelgrote bedrijven met vaak bijzondere mensen en veel vraagstukken en kansen vereist iedere keer weer maatwerk. De meeste voldoening ontstaat wanneer we samen met de directie en andere functionarissen van het bedrijf, vaak na een veeleisende periode, de gestelde doelen hebben bereikt. Uiteraard moet je ook plezier hebben om aspecten zoals de markt, bedrijfseconomische situatie en beschikbare middelen te vertalen naar haalbare mogelijkheden voor de toekomst. Gelukkig hebben we bij Kruger een team mensen die uitblinken in inzet en betrokkenheid en zo objectief en constructief mogelijk met alle vraagstukken omgaan. Banken, factormaatschappijen, kredietverzekeraars, accountants, juristen, ondernemers, commissarissen, investeerders en anderen weten dit inmiddels. Dit opgebouwde vertrouwen helpt ook onze klanten enorm en motiveert ons extra." 

Kruger Logo Eactp

 

Publicaties

 • Met uitgestelde 'coronafaillissementen' terug naar normaal

  Het aantal faillissementen is, dankzij de overheidsmaatregelen en sterk ondernemerschap, tegen alle verwachtingen in tijdens corona extreem laag uitgevallen. De komende jaren zal een inhaaleffect optreden. Een economie die te lang wordt gestut door overheidsregelingen en langdurig zeer lage rente, wordt passief, bevordert geen innovatie en productiviteitsverbetering en daarmee een langzame maar zekere verslechtering van de concurrentiepositie.

 • De echte 'coronapijn' komt nog, is intens en duurt lang

  Het door corona aangetaste middelgrote bedrijfsleven in Nederland heeft - zonder tweede besmettingsgolf - minimaal 2-3 jaar nodig om te herstellen en weer toekomstgericht te investeren.

 • Early Warnings; signalen om alert op te zijn

  In iedere onderneming of instelling gaan zaken goed en fout. Maar hoe deze zaken tijdig te onderkennen? Aan de hand van een zestal typologieën van bedrijfsomstandigheden zullen deze Early Warnings in deze en volgende nieuwsbrieven aan de orde komen. Nu, als eerste: De ideale onderneming

 • De volgende crisis komt eraan!?

  In juni 2018 uitten wij onze zorg over een volgende economische crisis in Nederland, gebaseerd op de veronderstelling dat een repeterende cyclus in het aantal faillissementen plaatsvindt met een mogelijk voorspellend effect. We schreven: 'Het lijkt inderdaad dat er in of rond 2019 weer sprake kan zijn van de start van een nieuwe crisis.' De laatst bekende informatie versterkt dit beeld.

 • De volgende crisis komt eraan!?

  Niemand weet wat de katalysator zal zijn voor een volgende crisis. Resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Historische resultaten kunnen echter wel tot nadenken stemmen. Het lijkt inderdaad dat er in of rond 2019 weer sprake kan zijn van de start van een nieuwe crisis.

 • Nu en straks succesvol in de industrie

  Industriële bedrijven zijn essentieel voor werkgelegenheid, export en dus voor onze gehele economie. De sector wordt geconfronteerd met steeds sneller opvolgende uitdagingen en kansen. Een analyse van onze succesvolle klanten in deze sector.

 • Pre-pack bij dreigende discontinuïteit?

  Een gestripte Engelse 'pre-pack' wordt nu met regelmaat uitgeprobeerd in vrijwel geheel Nederland.

 • De toekomst van uw onderneming

  Rode draad bij goede resultaten. Recent werd door een scholier de vraag gesteld: 'We hebben wel het vak geschiedenis maar waarom niet ook het vak toekomst?'.

Contact met Kees

nieuwsbrief