drs. J.E. (Jantine) Hak RA

Jantine Hak
Partner

Jantine Hak heeft Financiële Bedrijfseconomie gestudeerd in Rotterdam. Na haar studie is zij gaan werken als accountant bij Arthur Andersen, waar zij tevens haar RA-opleiding heeft afgerond. Na drie jaar heeft zij de overstap gemaakt naar de financiële dienstverlening; na een jaar bij ABN AMRO Bank te hebben gewerkt is zij in 2000 gestart als consultant bij Kruger. Sinds 2010 is zij partner en in 2018 heeft zij de rol van managing partner op zich genomen.

Jantine is sinds mei 2017 boardmember van EACTP en vanaf 30 oktober 2018 lid van het Investment Committee van BOM Brabant Ventures.

"Hoewel ik ben opgegroeid 'met en in cijfers' kwam ik snel tot het inzicht dat het niet draait om de cijfers an-sich, maar dat het draait om de wereld áchter de cijfers: de onderneming met al haar aspecten. Ik vind het altijd weer een uitdaging om in korte tijd een onderneming te doorgronden en vast te stellen waar het binnen de onderneming nu écht om draait. De resultante van deze bevindingen in de cijfers is dan een logische stap. Dé uitdaging in mijn werk is om, samen met de ondernemer, 'de goede weg' te vinden en deze dan natuurlijk ook te bewandelen richting het beste resultaat."

 

Jantine Hak

 Kruger Logo Eactp

Publicaties

 • Openbaar UBO register

  Dit kan mogelijk voor u als aandeelhouder veel impact hebben! De Europese Unie introduceert een openbaar register van aandeelhouders. Datum van inwerkingtreding in Nederland is reeds enkele malen uitgesteld en wordt nu verwacht in zomer 2018.

 • Innovatie: noodzakelijk in de continu veranderende wereld

  De wereld verandert nu sneller dan ooit. Ondernemen is kansen zien en erop inspringen. Dat betekent dat je niet alleen de veranderingen in beeld moet hebben, en bijblijven, maar voorop lopen in de veranderingen. Innovatie is een voorwaarde voor lange termijn succes!

 • 1 januari 2016: nieuw jaarrekening-regime

  De regelgeving omtrent de opstelling, vaststelling en openbaarmaking / deponering van jaarrekeningen verandert. Dit heeft gevolgen voor u als ondernemer.

Cases

 • 13 professionals van Kruger zijn EACTP gecertificeerd en zetten de standaard!

  European Association of Certified Turnaround Professionals (EACTP) is een onafhankelijke organisatie die het allereerste Europees accreditatieprogramma voor professionals in het Turnaround-vak heeft opgezet.

 • CFO: bewijs je belang!

  Mijn oog viel deze week op een nieuwsbericht. De kop is 'CEO weinig tevreden met prestatie CFO'. De uitkomsten zijn niet mals. Het belang van goede financiële stuurinformatie kan niet vaak genoeg benadrukt worden.

 • Kruger, ook voor investeerders!

  Kruger is de juiste partij om investeerders snel en geobjectiveerd 'overall' inzicht te bieden in de huidige status en de - in alle redelijkheid - te verwachten toekomstige ontwikkelingen van ondernemingen waar zij in investeren of mogelijk in zouden willen investeren.

 • BOM Brabant Ventures

  Jantine Hak is benoemd als lid van het Investment Committee van BOM Brabant Ventures.

Contact met Jantine

nieuwsbrief