J. (Jan) Benedictus MBA

Jan Benedictus
Partner

Jan is een energiek en gedreven persoon met brede kennis en ervaring in strategische-commerciële, operationele, organisatorische en financiële vraagstukken. Als adviseur, lijnmanager en programmamanager heeft hij gewerkt voor AHOLD, PLUS en enkele adviesbureaus binnen onder andere Commercie, Sourcing, Winkeloperatie, Supply chain, Finance en snijvlak Business-IT. Hij studeerde commerciële economie en heeft zijn MBA behaald bij TIAS Business School.

Als betrokken adviseur worden wij vaak ingeschakeld bij bijzonder bedrijfssituaties en waar rentabiliteit onder druk staat. Dit vraagt snel doorgronden, inzicht verschaffen en richting bepalen. Mijn kracht en energie zit in het aandragen van pragmatische oplossingen bij complexe vraagstukken, verbinding te maken tussen strategie en operatie-organisatie met financiële onderbouwing en draagvlak creëren bij alle stakeholders. Hierbij geven wij tevens inzicht in succesfactoren bij implementatie, en begeleiden de onderneming daar waar nodig. De focus ligt op een oplossing voor de onderneming met alle stakeholders. Mijn kenmerken: resultaat, energie, draagvlak en verbinding.”

Publicaties

  • Ondersteuning strategieontwikkeling en concrete doorvertaling naar operatie en organisatie

    Kruger wordt in toenemende mate gevraagd te ondersteunen bij strategieontwikkeling en concrete doorvertaling hiervan naar de operatie en organisatie. Dit onderwerp is op dit moment zeker actueel, gezien de marktveranderingen en impact op verdienmodellen.

  • Impact van inkoopanalyse

    Eerder heeft Kruger al geschreven over 'Het strategische belang van inkoop'. In dit artikel willen we graag de nadruk leggen op de impact van inkoopanalyse binnen het totale belang van inkoop.

  • Strategisch belang van inkoop

    Ondanks de ontwikkelingen van inkoop de afgelopen jaren, wordt dit vakgebied bij veel bedrijven nog steeds onderschat en kan inkoop op diverse gebieden nog veel waarde toevoegen.

Contact met Jan

nieuwsbrief