mr. G.A.J.M. (Frits) Aarts

Frits Aarts 2
Associé Interim Management

Als een vis in het water binnen familieondernemingen. Vanaf de kennismaking bouwt Frits een band met de zittende familie directie/aandeelhouders/RvC, die om vigerende redenen een CEO, directievoorzitter of algemeen directeur willen benoemen.

Handelen en werken vanuit respect voor familie en familiebelangen, kennisnemen van zaken en gebeurtenissen uit het verleden, maar verder enkel op de toekomst van de onderneming gericht. Brengt passie binnen en daarmee dynamiek en nieuw elan. Frits wordt in familiekringen steevast omschreven als zeer sterk op mensen gericht, een verbinder met een intuïtief gevoel 'how to drive change' gericht op klanten en markten.

Zijn track record als directie in familieondernemingen varieert van IT, aannemerij, (technische) productiebedrijven, zakelijke dienstverlening tot aan meer industriële omgevingen. En daarbinnen van MKB, middenbedrijf tot aan grote ondernemingen, ook beursgenoteerd.

Contact met Frits

nieuwsbrief