mr. drs. A.C. (Cornee) de Kluyver

Cornee De Kluyver 2
Partner

Studeerde Bedrijfskunde en Financieel Recht in Rotterdam. Hij is begonnen als zelfstandig adviseur kwaliteitszorg, werd directeur van een middelgrote onderneming en is vervolgens in dienst getreden als consultant bij Kruger. Hier werd hij in 2011 partner. Hij heeft de afgelopen 15 jaar vrijwel alle branches gezien.

"Mijn dagelijkse werkzaamheden: adviseur zijn bij niet-alledaagse vraagstukken zoals gebrek aan rendement, financieringsbehoefte, strategische herori├źntatie of een fusie. Dit vraagt om een breed referentiekader, bedrijfseconomische kennis, liefde voor ondernemen, netwerk en vertrouwen van stakeholders. Dat is wat Kruger toevoegt. Pragmatisch en to-the-point. Rapporten zijn er uitsluitend om te communiceren met derden. Ik ben nu 11 jaar bij Kruger actief en draag bij aan de uitbreiding van de dienstverlening en de gestage groei van het kantoor. Ik ben nieuwsgierig en leg snel verbinding tussen verschillende vraagstukken, personen en ondernemingen, en stakeholders. Ik heb daarom ook veel vaste adviseurschappen, omdat toegevoegde waarde wordt ervaren. Een onderwerp dat mij bijzonder interesseert is het ontslagrecht in Nederland. Juist omdat het zo weinig flexibel en te kostbaar is. Daarom heb ik een scriptie geschreven met als titel 'bedrijfseconomisch verantwoord reorganiseren'.

Waarom Kruger als adviseur? Als het voor u bijzonder wordt, doen wij gewoon ons werk."

Kruger Logo Eactp

Publicaties

 • WHOA en (arbitraire) reorganisatiewaarde

  Er worden veel verschillende visies op de noodzakelijke waarderingen in het kader van de WHOA verwacht. De diverse stakeholders wensen de voor hen beste uitkomst. Goede deskundige inventarisatie en voorbereiding is essentieel alvorens een WHOA-traject te initiëren.

 • Noblesse oblige

  Elke onderneming heeft uitdagingen door het coronavirus. Dit vraagt om begrip, geduld en soms ook concrete hulp van banken, verzekeraars, overheid, leveranciers, personeel, verhuurders, etc. Noblesse oblige van alle stakeholders!

 • Hoe anticiperen op te verwachten dalende conjunctuur?

  Al geruime tijd zijn er diverse macro economische indicatoren die wijzen op (sterk) afnemende groei. Als ondernemer heeft u op deze macro economische indicatoren weinig of geen invloed. In dit artikel willen wij een aantal handvatten geven hoe u als ondernemer het beste kunt anticiperen op deze veranderende omstandigheden.

 • Kruger en de Foodbranche

  Ondernemingen die actief zijn in de foodprocessing worden geconfronteerd met sterk veranderende voorkeuren vanuit de consument en maatschappij. Tijdens de Ronde Tafel Food die Kruger organiseerde werd stilgestaan bij de 'top 10 van voorwaarden om succesvol te zijn.

 • De Wet Werk en Zekerheid veroorzaakt (onbedoeld) faillissementen

  Opvallend, of toch niet? Zoveel faillissementen van zoveel grote retailers de afgelopen maanden. Dit artikel handelt over de vraag waarom een grote retailer vaak eerst failliet moet gaan om vervolgens in een afgeslankte vorm of onder een nieuwe eigenaar een doorstart maken.

 • Het Peloton wacht niet

  Als u een liefhebber van wielrennen bent dan kent u deze uitdrukking maar al te goed. Een coureur die niet langer kan meekomen door pech, onoplettendheid, geen samenwerking, onvoldoende training, raakt achterop. Om eventueel weer te kunnen aansluiten is een ultieme inspanning nodig in vorm van kracht, coaching, strategie en/of het zoeken van (nieuwe) samenwerking in het peloton.

 • Crisis in ondernemingen: een onverwachte situatie?

  Regelmatig worden we nog verrast door een zeer snel verslechterende financiële positie van een onderneming. Als dit te laat kenbaar wordt, is er ook vaak geen redden meer aan.

 • Van jaarrekening naar strategie

  Nog altijd wordt de kredietwaardigheid van een onderneming primair bepaald aan de hand van een jaarrekening. Zowel uw financier, alsook kredietverzekeraars, leveranciers en ander stakeholders bepalen dus - mede - op basis hiervan of en hoe een zakelijke relatie kan worden gecontinueerd en/of kan worden uitgebreid of moet worden beëindigd. Een niet te onderschatten jaarlijkse bezigheid om een goede jaarrekening op te (laten) stellen.

 • 'Veel faillissementen kunnen voorkomen worden door verbetering ontslagroute.'

  Onderzoek van Cornee de Kluyver heeft aangetoond dat effectief en financieel verantwoord ontslaan bij zwaar weer een multidisciplinaire voorbereiding vergt.

 • De kwaliteit van winst

  Uw onderneming groeit, de omzet stijgt, structureel op zoek naar goede mensen, veel internationale kansen, investeren, financiering is goedkoop, etc. In deze tijd van hoogconjunctuur zijn dit ongetwijfeld herkenbare onderwerpen en overwegingen. En inderdaad het bedrijfsleven profiteert over het algemeen volop van de economisch gunstige omstandigheden en ziet het resultaat toenemen. Maar neemt de kwaliteit van de winst ook toe?

Contact met Cornee

nieuwsbrief