drs. C.A.M. (Chris) Barbiers RE RA CIA

Chris Barbier (1)
Associé Interim Management

Chris is gespecialiseerd in het oplossen van situaties waarin problemen zijn met de informatievoorziening door IT. Hij wordt in verschillende rollen bij dit soort problematieken betrokken:

  • Consultant: begeleiden strategische besluitvorming over IT-architectuur, leveranciers- en systeemselectie.
  • Mediator, arbiter, (gerechtelijk) deskundige: het begeleiden van partijen naar een oplossing voor (juridische) conflicten over IT-projecten die niet naar wens (zijn) verlopen.
  • Project- en programmamanager, uitvoering van selectie- en implementatietrajecten van IT-systemen, conversie en migratie en het ontmantelen van oude systemen.
  • Kwaliteitsbewaking bij IT-projecten als IT-auditor, projectcontroller, Quality Assurance- en Riskmanager.

Hij heeft een achtergrond als Register IT-auditor, Registeraccountant, Certified Internal Auditor, Certified International Cash Manager, Gerechtelijk deskundige (LRGD), Arbiter en Mediator.

"IT moet vooral een middel zijn om een organisatie vooruit te stuwen. Maar problemen door IT kunnen tot grote schade leiden. Soms komt de bestuurbaarheid of zelfs het voortbestaan van de organisatie in gevaar. De problemen in dit vakgebied worden vaak onnodig gecompliceerd gemaakt, door het gebruik van IT-jargon en Engelstalige vaktermen.

Ik beschouw het als mijn taak om probleemanalyses op te leveren en - op gestructureerde wijze - oplossingsrichtingen aan te dragen en uit te voeren, die ook voor niet-IT'ers te begrijpen zijn."

Contact met Chris

nieuwsbrief