Marktontwikkelingen gaan snel, de organisatie moet minstens net zo snel mee

Ontwikkeling organisatie

Marktontwikkelingen gaan snel, de organisatie moet minstens net zo snel mee.

Informatievergaring en de noodzakelijke opvolgende analyse en besluitvorming worden te vaak steeds stroperiger. (Te) veel functionarissen 'moeten er iets van vinden'. De doorlooptijd tot actie neemt toe en is eigenlijk al onacceptabel lang. Eigenaarschap / accountability per onderwerp of project zijn weggezakt.

Hoe bereid je de organisatie en haar mensen echt voor op de toekomst?

Overhead scan

In een organisatie is overhead noodzakelijk. Management, commercie, marketing, administratie, personeelszaken, facilitaire diensten, R&D, kwaliteit zijn gewoon nodig. Helaas heeft overhead, zeker in goede tijden, de neiging vanzelf en meer dan nodig te groeien. Wat is echter de meest gewenste situatie? Welke overhead is echt nodig voor nu en de toekomst? Objectivering helpt om de overheadkosten te optimaliseren. 

Onze overhead scan schept een duidelijk beeld van de overhead structuur:

 • In hoeverre sluit de inrichting aan bij de strategie en doelstellingen van de onderneming?
 • Ruimte voor optimalisatie: de verbetermogelijkheden en realiseerbare reducties op korte en langere termijn.
 • In welke mate is het niveau van de indirecte kosten passend?
 • Welke eenmalige kosten kunnen bij optimalisering verwacht worden?

De overhead scan wordt, naast veel knowhow en langjarige ervaring, gebaseerd op een benchmark van vergelijkbare bedrijven qua aard en/of sector. Omdat indirecte en directe kosten nu eenmaal op elkaar inwerken, resulteren uit de  overheadscan vaak pragmatische richtinggevende aanbevelingen om ook  de directe kosten te optimaliseren.

Analyse organisatiestructuur

Een onafhankelijke analyse van aansturing, rapportagelijnen, wijze van werken en (verborgen) kwaliteiten maakt inzichtelijk waar de schoen wringt. Vaak helpt het om de structuur platter in te richten. Dit moet gecombineerd worden met duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Implementatie van onze aanbevelingen leidt tot:

 • Optimalisering van de organisatiestructuur, eigenaarschap / accountability
 • Duidelijkere aansturing
 • Snelle en adequate besluitvorming, verbeterde motivatie
 • Efficiënter werken met reductie van kosten, een fundament voor kostenreductie

Ondernemingsstructuur

Aansluiting ondernemingsstructuur op uw ambities

Soms is het nodig om te kijken naar de bestuurlijke en juridische structuur van de onderneming. Vaak is deze jarenlang ongewijzigd gebleven. Maar ondernemingen ontwikkelen zich en ambities veranderen. Kruger adviseert over de structuur die aansluit bij het (nieuwe) ambitieniveau van de onderneming en bij de opbouw en het behoud van vermogen. Zo kan het risicoprofiel voor de onderneming en haar stakeholders vaak aanzienlijk worden beperkt.

Structurele kosten

U vermoedt dat de kosten van uw organisatie te hoog zijn. Hoe hoog mogen deze eigenlijk zijn om concurrerend te blijven? Ook kosten die variëren met het omzet- of productievolume hebben de neiging in de loop van de tijd minder variabel te worden. Hoe biedt u die ontwikkeling het hoofd?

Met één of meer van de volgende analyses ontstaat duidelijkheid:

 • benchmark
 • overheadanalyse
 • scan voor projectgeoriënteerde organisaties
 • voor specifieke analyses van bijv. inkoopprocessen, logistieke processen en automatisering werken we samen met vaste partners die onder onze regie werken.
Cornee 900X600

Wilt u weten wat we voor uw organisatie kunnen doen?

Neem contact op met Cornee de Kluyver

cdekluyver@kruger.eu

+31 (0)6 227 400 97