Is er voldoende objectief inzicht?

Is er voldoende objectief inzicht in de huidige en toekomstige prestaties en risico’s bij uw onderneming?

Soms worden de bedrijfsdoelstellingen niet bereikt en kunnen financiële zorgen ontstaan. Er wordt onvoldoende winst gemaakt of er is sprake van doorlopende verliezen. Bijvoorbeeld veroorzaakt door onvoorziene veranderingen in de markt, operationele problemen, gebrekkige managementinformatie of eenvoudigweg pech dan wel een combinatie van factoren. Echt inzicht ontbreekt.

Een geobjectiveerde analyse, inclusief zinvolle maatregelen en toekomstgerichte plannen, helpt.

U wilt beter inzicht hoe de onderneming nu eigenlijk écht en objectief presteert en wat er moet gebeuren. In veel situaties is er sprake van onvoldoende actueel en voorspellend inzicht door het ontbreken van het juiste 'dashboard', een goed actieplan en een goede forecast gebaseerd op continu inzicht.

Onze analyse van uw onderneming richt zich op:

 

  • Markt- en marktpositie, inclusief innovatie van producten en processen. Concurrentiepositie en benchmark.
  • Klantgerichtheid, visie en strategie.
  • Organisatie, aansturing, management en ondernemerschap, bedrijfscultuur. Executiekracht.
  • Professionaliteit managementinformatie.
  • Onderbouwde en met een kritische blik geobjectiveerde omzet-, marge- en kostenverwachtingen, vertaald in duidelijke en realistische exploitatie-, liquiditeits- en balansprognoses.
  • Aangeven van kansen waarmee vervolgens concreet en pragmatisch aan oplossingen en optimalisering van de ondernemingsresultaten kan worden gewerkt.
  • Conclusies en aanbevelingen gericht op wezenlijke besluitvorming.
Erwin 900X600

Waar kunnen wij uw organisatie mee helpen?

Neem contact op met Erwin Sturkenboom

esturkenboom@kruger.eu

+31 (0)6 230 254 88