Korte en lange termijn doelstellingen moeten in balans gehouden worden

Herijking strategie

U voelt de behoefte aan een herijking en verdere toekomstgerichte ontwikkeling van uw ondernemingsstrategie. Het bepalen van een passende en pragmatische strategie en de daaruit voortkomende acties en aandachtspunten is niet eenvoudig, maar bepaalt wel uw toekomst. Korte en lange termijn doelstellingen moeten in balans gehouden worden, ook in tijden van snelle groei of financieel lastige periodes.

Om deze uitdagingen op een goede wijze het hoofd te bieden en samen met uw team de juiste beslissingen te kunnen nemen, heeft u mogelijk behoefte aan inzicht en externe ondersteuning. Het toevoegen van ervaring en kennis en het meedenken door een objectieve derde, met een langjarig en breed referentiekader, kunnen u daarbij uitermate helpen.Kruger heeft, op basis van haar jarenlange ervaring in alle sectoren, een zeer goed en volledig beeld van marktontwikkelingen en wat nodig is om in een bepaalde sector succesvol te zijn. Kruger adviseert u graag in dit proces, bij de wijze van implementatie en bij de sturing van de interne effecten daarvan. Met u wordt dit ook concreet gemaakt door inventarisatie van de meest denkbare scenario's, de verwachte resultaten en de financieel-economische gevolgen.

Rogier 900X600

Wilt u weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Rogier Groot helpt u graag verder

rgroot@kruger.eu

+31 (0)6 826 875 69