Strategie

Strategievorming
De wereld en dus ook de behoeften van uw huidige en potentiële klanten verandert zeer snel. Technische ontwikkelingen als digitalisering, robotisering, 3-D printing, wearable technology leiden tot veranderende distributiepatronen en regelmatig tot ketenverkorting en verkorting van product life-cycles. Demografische ontwikkelingen als vergrijzing, trek naar de stad en nauwelijks bevolkingsgroei in West-Europa geven bovendien nog extra aanleiding tot pragmatische strategievorming voor uw bedrijf.

Ondernemen draait immers om visie en focus. Kansen benutten en valkuilen vermijden, maar bovenal ook kansen creëren! Innovatie (is ook toekomstgerichte aanpassing) van uw producten en diensten is noodzaak. Ook innovatie van uw processen door automatisering en voortdurende efficiencyverbetering gericht op flexibilisering en kostprijsverlaging komt daar nog bovenop. Markten dwingen nieuwe concepten af. Waar het bieden van een goed product of klantgerichte dienst ooit vooruitstrevend was, is het nu zaak te anticiperen op de toekomstige klantbehoefte.

Uw onderneming vraagt iedere dag veel operationele aandacht. Te vaak regeert de waan van de dag en worden lange termijn doelstellingen uit het oog verloren. Kruger ondersteunt u graag bij de herijking van een pragmatische en bovenal uitvoerbare strategie. De langjarige ervaring in het middelgrote bedrijfsleven in tal van sectoren en branches en het zeer uitgebreide netwerk garanderen het noodzakelijke referentiekader.

Strategie implementatie
Kruger biedt graag, al dan niet na een voorafgaand adviestraject, blijvende ondersteuning en advisering bij de daadwerkelijke uitvoering van eerder met u geformuleerde acties. Constant bij blijven sturen op basis van voortschrijdend inzicht en veranderende marktontwikkelingen is immers noodzaak. Alle kennis en expertise van ons team, alsmede ons uitgebreide netwerk, staan hierbij direct tot uw beschikking.

Kruger kan hieraan zowel formeel als informeel invulling geven door op te treden als:

  • Lid van de Raad van Advies
  • Bestuurder van een Stichting Administratiekantoor
  • Extern klankbord voor de directie

Cases

Lees ook de brochure Waardebepalingen en bedrijfseconomische inzichten voor de zakelijke dienstverlener

 

Partners Kruger

nieuwsbrief