Ingrijpen en doorvoeren van 'quick wins' en een plan van aanpak

Crisismanagement

Het doel is herstel op korte termijn en succes voor de toekomst. Op basis van een plan van aanpak voeren we verbeteringen door. Dit kan door aan te sluiten op het werk van onze consultants. Of door zelfstandig zaken op te pakken. Hierbij valt te denken aan:

Quick wins

Van de interim manager wordt verwacht dat hij op korte termijn successen weet te boeken door het doorvoeren van ‘quick wins’. De tijdshorizon hiervoor is vaak enkele maanden en is sterk gericht op cash management in de breedste zin van het woord. Deze op de korte termijn gericht acties met bijbehorende resultaten maken overigens onderdeel uit van het herstelplan.    

Herstelplan

Als een interim manager start stelt hij binnen enkele weken een Plan van Aanpak op. In dit herstelplan staan structurele verbeteringen centraal. Hij gebruikt daarvoor zoveel als mogelijk al aanwezige documentatie en onderzoeken en voert gesprekken met de belangrijkste in- en externe stakeholders. Zijn plan is concreet gericht op:

  • Wat moet er gebeuren?
  • Wanneer moet het gereed zijn?
  • Wie is erbij betrokken en wie is eerst verantwoordelijk per actie?
  • Welke randvoorwaarden zijn er, om hiervan een succes te maken? 

Implementatie gaat plaatvinden na accordering van het herstelplan door opdrachtgever. 

Gedurende de periode dat het herstelplan wordt opgesteld is de interim manager actief met het doorvoeren van 'quick wins'.  

Wouter 900X600

Heeft u vragen?

Wouter van Tienhoven helpt u graag verder

wvantienhoven@kruger.eu

+31 (0)6 306 108 62