Oorzaken

De crisissituatie bij een onderneming kan ontstaan zijn door allerlei oorzaken, en vaak combinaties ervan. Denk bijvoorbeeld aan snel veranderende marktomstandigheden, het wegvallen van één of meerdere grote klanten, een te zware kostenstructuur, productie met een te lage efficiency, projecten met onverwachte 'bleeders', verkeerd uitgepakte fusies of overnames, investeringen die te weinig of niet snel genoeg renderen, een organisatie die  niet meer op een toekomstgerichte wijze is ingericht, gebrek aan tijdige innovatie van producten en processen of een interne in plaats van klantgerichte focus.

Jantine Hak Web2

Behoefte aan meer informatie?

Jantine Hak helpt u graag verder

jhak@kruger.eu

+31 (0)6 225 148 89