Inzicht

Eerste prioriteit bij (potentiële) crisissituaties is het snel verkrijgen van inzicht en direct aansluitend adequate planvorming. Interne en/of externe oorzaken moeten worden geïdentificeerd en vervolgens opgelost of er moet adequaat op worden gereageerd. Welke zijn dat?

Er is vaak behoefte aan betere managementinformatie, écht en geobjectiveerd inzicht hoe de diverse onderdelen van de onderneming (kunnen) presteren. Waar zit de pijn en waar worden kansen wellicht nog niet of onvoldoende benut? Waar wordt verdiend, waar verloren?

Een te zwakke liquiditeitspositie kan leiden tot (dreigende) tekorten, niet meer kunnen voldoen van schuldeisers en belastingen en niet meer kunnen investeren. Hoe gaat de liquiditeitspositie zich ontwikkelen?

Zonder veranderingen voortgaan op de ingeslagen weg geeft geen vertrouwen in realisering van een goede toekomst. Corporate restructuring kan uitkomst bieden, maar daarvoor is eerst gedegen inzicht noodzakelijk.

Jantine 900X600

Meer informatie nodig?

Jantine Hak helpt u graag verder

jhak@kruger.eu

+31 (0)6 225 148 89