Hoe te handelen?

Wat is er aan de hand en wat te doen?

Vaak is er onvoldoende actueel en voorspellend inzicht. Toch moet er gehandeld worden op basis van wat wél beschikbaar is. Om vertrouwen bij stakeholders te herwinnen zullen inzichten bij voorkeur gevalideerd of gezamenlijk opgesteld moeten worden door een onafhankelijk deskundige. Daar is naast kennis ook creativiteit, ervaring, referentiekader en daadkracht voor nodig.

Een geobjectiveerde, externe analyse van de huidige uitgangspositie van de  diverse bedrijfsdisciplines helpt bij een corporate restructuring traject. De analyse omvat zinvolle maatregelen en  toekomstgerichte plannen en de invloed daarvan op exploitatie, liquiditeit en financiering.

De analyse wordt gericht op aspecten als:

  • Markt en marktpositie en innovatie van producten en processen
  • Concurrentiepositie en benchmark
  • Klantgerichtheid, visie en strategie
  • Organisatie, aansturing, management, ondernemerschap en bedrijfscultuur (sfeer, zelfstandigheid, individuele ontwikkeling)
  • Executiekracht
  • Samenstelling van de omzet en orderportefeuille
  • Status en verwachtingen van exploitatie, balans en liquiditeit
  • Sectorspecifieke zaken (zoals onderhanden projecten, productieresultaten, bijdrage van activiteiten / vestigingen)

Is de organisatie voldoende in control?

Een goed management control systeem levert informatie om de prestaties van de onderneming te beoordelen in het licht van de strategische doelen. Dit is ook in het belang van alle stakeholders. Duidelijke KPI's zoals resultaat / activiteit / klant en een 'rolling forecast' maken hier deel van uit.

De direct betrokkenen en de onderneming maken een moeilijke en uitdagende periode door. Alle belangrijke bedrijfsdisciplines worden beïnvloed. Uiteindelijk gaat het om mensen. Zo kan het zijn dat het management (deels) niet meer toekomstgericht is samengesteld. Of er zijn geschillen / conflicten tussen aandeelhouders onderling, tussen aandeelhouders en het bestuur of door een interne strijd om de opvolging. Door ongewenste omstandigheden kan management ook (tijdelijk) weggevallen zijn.

Conclusies en pragmatische aanbevelingen

De analyses en de pragmatische aanbevelingen kunnen direct worden aangewend voor herstructurering: verbetering van het rendement door het stoppen van verliezen en benutten van de geïdentificeerde mogelijkheden en kansen.

Jantine 900X600

Meer informatie nodig?

Jantine Hak helpt u graag verder

jhak@kruger.eu

+31 (0)6 225 148 89