Waardebepaling

Een bedrijfswaardering is onderdeel van een (ver)koopproces maar kent zeker ook meerdere andere bruikbare toepassingen.

De waardebepaling van een onderneming omvat feitelijk het toekomstig cash-genererend vermogen (de cashflows) van een onderneming in kaart brengen, en die te verdisconteren tegen het specifieke risicoprofiel van het bedrijf. De berekening van een ondernemings- of aandelenwaarde kan op meerdere manieren. De uitdaging zit in de uitgangspunten die daaraan ten grondslag liggen. Dat vergt een diepgaande kennis van de onderneming en branche. Inclusief een realistische visie op de toekomst.

Kruger Corporate Finance heeft Register Valuators met de vereiste deskundigheid en ervaring om (complexe) waarderingen uit te voeren in huis. We praten u niet naar de mond, maar geven een reële, marktconforme waardering.

Een waardering kan tevens bedrijfseconomische inzichten opleveren die ondersteunend zijn aan strategiebepaling. Door een waardering, in combinatie met sectorkennis, ontstaat inzicht in de factoren die de waarde van een onderneming bepalen, zodat weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen en de juiste focus voor waarde-optimalisatie wordt aangebracht.

Bij de uitvoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) staat het bepalen van de reorganisatie- en van de vereffeningswaarde centraal. Kruger heeft bij uitstek een deskundig oordeel over het toekomstperspectief en de waarde ná reorganisatie, alsmede over de waarde van een onderneming in geval van insolventie.