Vendor due diligence

Bij een 'Vendor due diligence’ laat de verkoper vóór verkoop zijn bedrijf grondig doorlichten. Voor Kruger betekent voorbereiding op een verkoop meer dan enkel een due diligence.

Een verkoopproces is een, voor alle betrokkenen, veeleisend en tijdintensief proces. Bovendien kan het voor verkopende aandeelhouder(s) en management ook een emotioneel proces zijn. Dit proces moet professioneel worden doorlopen naast alle normale operationele en andere werkzaamheden.

Het is van belang tijdig met de voorbereiding te beginnen om de uitkomsten van het proces te optimaliseren en om tijdens het proces niet alles tegelijk te hoeven doen.

In het kader van een Vendor due diligence kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:

  • Tussentijdse rapportages uitbreiden met voor geïnteresseerde partijen relevante informatie
  • Investeringsplan opstellen
  • Potentiële discussieposten zoveel mogelijk afronden of objectiveren (claims, subsidies, voorraadwaardering, dubieuze debiteuren, etc.)
  • Niet mee te verkopen activa en passiva vaststellen en mogelijk al separeren
  • Historische en toekomstige werkkapitaalbehoefte inzichtelijk maken en managen
  • Inventarisatie wensen en doelstellingen management
  • Optimalisering organisatiestructuur en vastleggingen
  • Commerciële potentie c.q. besparingsmogelijkheden en mogelijke invloed op de resultaten inventariseren en onderbouwen. Dit betreft wellicht ook kansen die zelfstandig niet benut kunnen worden maar door een koper wel
  • Voorbereiden en verzamelen alle gewenste informatie (financieel, juridisch, fiscaal, AVG, personeel, commercieel, markt e.d.). Deze informatie gereed maken voor verstrekking in de dataroom.