Pre-acquisition scan

Indien een overnamepropositie past binnen uw focus, gaat u daar mogelijk (kostbare) tijd aan besteden. Dan is voorafgaand aan een intentieverklaring, of bij de start / als onderdeel van een due diligence, de 'Pre-acquisition scan' van Kruger Corporate Finance uiterst effectief en (kosten)efficiënt.

Onze Pre-acquisition scan is gebaseerd op onze een jarenlange betrokkenheid bij (ver)koopprocessen, maar vooral ook in het uitvoeren van ‘business reviews’.

De scan betreft een analyse van de (bedrijfseconomische) situatie van de target. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Een inhoudelijke en bedrijfseconomische validatie van de (gepresenteerde) business case
  • Analyse van samenstelling, status en verwachtingen van exploitatie, balans en liquiditeit
  • Aandacht voor concurrentiepositie en benchmark, branche-specifieke onderwerpen
  • Een objectieve toetsing van het professionaliteits- en kwaliteitsniveau van informatie, organisatie en management.

Wij zijn gewend om dit in een korte doorlooptijd te doen, nieuwe inzichten te creëren en om duidelijk en bondig te rapporteren en te presenteren aan management en financiers.

Wat levert de Pre-acquisition scan u op?

  • Een geheel onafhankelijke professionele beoordeling van de propositie met écht (bedrijfseconomisch) inzicht
  • De investeringsbeslissing en waardering worden reeds in het begin van het proces beter onderbouwd: go/no-go
  • Draagt bij aan de focus van nader onderzoek/due diligence en beperking van omvang en de kosten daarvan
  • Een meer toegespitste LOI, zicht op issues
  • Rationalisatie van potentie en randvoorwaarden