Distressed M&A

Een bedrijf met (potentiële) continuïteitproblemen zal (een deel van) haar activiteiten tijdig willen, of noodgedwongen moeten, verkopen. Uiteraard kent een dergelijke verkoop een geheel ander krachtenveld dan een verkoop van een gezond bedrijf. Een zogenaamd distressed M&A proces vereist een volstrekt andere aanpak, ervaring, expertise en netwerk dan een regulier transactieproces. De verschillen zijn groot door andere omstandigheden, parallel noodzakelijke acties, tijdsdruk, prijsvorming, emoties, risico's en type partijen.

Juist in bijzondere situaties bent u niet enkel op zoek naar een corporate finance adviseur, maar ook naar een 'trusted advisor'. Als onderdeel van Kruger zijn we als geen ander in staat dit type complexe en uitdagende processen te managen en er voor u te zijn, mede door onze uitgebreide ervaring op dit gebied.

Succesvolle 'distressed' M&A-trajecten beginnen met vertrouwen in een gezonde toekomst voor de onderneming bij alle stakeholders. Een gedegen onderbouwd herstelplan, gestoeld op een doordacht business model is een belangrijke basis voor het verkrijgen van dat vertrouwen, naast uiteraard geloof in het management en de mensen.

Wat is mogelijk benodigd voor een herstructurering:

  • additioneel of nieuw kapitaal
  • risicodragend en/of vreemd vermogen
  • verkoop / onderdelen / assets
  • drastische schuldreductie of 'bevriezing' (al dan niet via een WHOA-traject)
  • uitkoop van (mede)aandeelhouder(s)

Meestal vormt een combinatie van maatregelen, met de medewerking van meerdere schuldeisers (lees: stakeholders), gezamenlijk de oplossing. Zoeken naar win-win oplossingen (of beperking van 'lose') biedt uiteindelijk meer potentieel voor iedereen.

In de meest negatieve situaties is de insolventie-ervaring, knowhow en het bijbehorende netwerk van Kruger essentieel.