Debt / Equity advisering

Kruger Corporate Finance is specialist in het doorgronden van de meest optimale financieringsstructuur voor uw onderneming in uw specifieke situatie. Met een positief-realistische bril brengen we de mogelijkheden in kaart om bijvoorbeeld:

  • de financieringslasten omlaag te brengen
  • de financieringsstructuur te optimaliseren, ook met het oog op de toekomst / vermogensbescherming
  • de groei van uw onderneming te financieren, bijvoorbeeld investeringen in activa en werkkapitaal
  • de kasstroom en het werkkapitaal te analyseren en optimaliseren
  • het risicodragend vermogen van uw onderneming te versterken
  • de voorwaarden, ratio's en aansprakelijkheden te beoordelen
  • de overnamefinanciering op te tuigen

We beoordelen of de business case voor een financiële dienstverlener of investeerder aantrekkelijk is en vertalen deze vervolgens naar een financieringspropositie waarmee gezocht kan worden naar een passende partij, of een combinatie van partijen. Het netwerk hiervoor is groot en breed.