Corporate Finance

Dit is wat wij voor u kunnen doen

Waarom Kruger Corporate Finance

Kruger Corporate Finance geeft advies gericht op waardebehoud, -optimalisatie of -realisatie bij strategische vraagstukken en gebeurtenissen. Wij zijn M&A-professionals met de multidisciplinaire ervaring, sectorkennis en expertise van Kruger, met name gericht op middelgrote ondernemingen.


Hulp nodig bij?

  • U wilt uw onderneming verkopen, bijvoorbeeld omdat er geen opvolging is; of juist wel
  • U krijgt een mooi overnameaanbod, van een strategische partij of een investeerder; of een aantrekkelijke kans om samen te werken met een strategische partij dient zich aan

  • U moet (een deel van) de onderneming verkopen, omdat een turnaround niet meer zelfstandig te bewerkstelligen is; of er is sprake van een aandeelhoudersconflict
  • U wilt weten wat de waarde van de onderneming is, als onderdeel van een strategische beslissing; of om die te kunnen verhogen

Waardemaximalisatie ontstaat door maatwerk, een gedegen voorbereiding, (transactie)opties identificeren vanuit een bredere context en een pragmatische en resultaatgerichte uitvoering. Voor ons zijn transacties altijd onderdeel van de strategie en/of wensen, en geen doel op zich. 

Onder uitdagende omstandigheden: Distressed M&A

Een bedrijf met (potentiële) continuïteitproblemen zal (een deel van) haar activiteiten tijdig willen, of noodgedwongen moeten, verkopen. Een zogenaamd distressed M&A proces vereist een volstrekt andere aanpak, ervaring, expertise en netwerk dan een regulier transactieproces. De verschillen zijn groot door andere omstandigheden, parallel noodzakelijke acties, tijdsdruk, prijsvorming, emoties, risico's en type partijen.

Meer informatie

Waardebepaling

De waardebepaling van een onderneming omvat feitelijk het toekomstig cash-genererend vermogen (de cashflows) van een onderneming in kaart brengen, en die te verdisconteren tegen het specifieke risicoprofiel van het bedrijf. De berekening van een ondernemings- of aandelenwaarde kan op meerdere manieren. De uitdaging zit in de uitgangspunten die daaraan ten grondslag liggen. Dat vergt een diepgaande kennis van de onderneming en branche. Inclusief een realistische visie op de toekomst.

Pre-acquistion scan

Indien een overnamepropositie past binnen uw focus, gaat u daar mogelijk (kostbare) tijd aan besteden. Dan is voorafgaand aan een intentieverklaring, of bij de start of als onderdeel van een due diligence, de 'Pre-acquisition scan' van Kruger Corporate Finance uiterst effectief en (kosten)efficiënt. Onze Pre-acquisition scan is gebaseerd op onze een jarenlange betrokkenheid bij (ver)koopprocessen, maar vooral ook in het uitvoeren van 'business reviews'.

Bijzondere situaties

Vendor due diligence

Bij een 'Vendor due diligence' laat de verkoper vóór verkoop zijn bedrijf grondig doorlichten. Voor Kruger betekent voorbereiding op een verkoop meer dan enkel een due diligence. Een verkoopproces is een, voor alle betrokkenen, veeleisend en tijdintensief proces. Bovendien kan het voor verkopende aandeelhouder(s) en management ook een emotioneel proces zijn.
Lees meer

Debt/Equity advisering

Kruger Corporate Finance is specialist in het doorgronden van de meest optimale financieringsstructuur voor uw onderneming in uw specifieke situatie. We beoordelen of de business case voor een financiële dienstverlener of investeerder aantrekkelijk is en vertalen deze vervolgens naar een financieringspropositie waarmee gezocht kan worden naar een passende partij, of een combinatie van partijen. Het netwerk hiervoor is groot en breed.
Lees meer

Strategische partnerships/Joint ventures

Wanneer ondernemingen duurzaam willen samenwerken of een overname te ver gaat, kan een strategisch partnership interessant zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van een gezamenlijk op te richten vennootschap (joint venture). Naast een ieders (financiële) inbreng is de route naar succes belangrijk. Denk daarbij aan hoe de afspraken tussen de aandeelhouders van de partnership / joint venture worden vastgelegd. Wij kunnen tailor made partnerships optuigen waarbij de kansen, risico’s, belangen, inbreng en eventuele exit van elke deelnemer aan de partnership vóóraf zorgvuldig worden overwogen.

 

(Her)structurering aandeelhoudersbelangen

In bijzondere situaties (bijvoorbeeld in het geval van een conflict) kan er nadrukkelijk behoefte zijn aan een objectieve waardering van een aandelenbelang om op basis van de uitkomst tot een oplossing te komen.

Wij helpen u graag verder

Recente transacties