Bijzondere situaties

Uw onderneming kan sneller dan verwacht in een bijzondere situatie terechtkomen. Soms moet er ingespeeld worden op snel veranderende marktomstandigheden. Zo vraagt bijvoorbeeld groei om passende financiering en aanpassing van de interne organisatie. Een andere keer gaat het om het ontbreken van de juiste managementinformatie of conflicten op aandeelhoudersniveau. 


Resultaat op korte en lange termijn

Kruger biedt onafhankelijke, deskundige en slagvaardige ondersteuning. Voor snel inzicht in de feitelijke situatie. Het in kaart brengen van mogelijkheden. De beste oplossingen aan te dragen, die vervolgens ook daadwerkelijk worden doorgevoerd. Daarbij beoordelen we korte termijn acties altijd in het licht van uw langetermijndoelstellingen.


Aansluiting op uw ambities

Soms is het nodig om te kijken naar de bestuurlijke en juridische structuur van de onderneming. Vaak is deze jarenlang ongewijzigd gebleven. Maar ondernemingen ontwikkelen zich en ambities veranderen. Wij adviseren over de structuur die aansluit bij het ambitieniveau van de onderneming. En bij de opbouw en het behoud van vermogen. Zo kan het risicoprofiel voor de onderneming en haar stakeholders vaak aanzienlijk worden beperkt.

 

Cases

Partners Kruger

nieuwsbrief