Expertise

U wilt het allerbeste advies. Om kansen te pakken of problemen te voorkomen.

Ondernemingsvraagstukken

Ondernemers, directie of management worden er verwacht of onverwacht mee geconfronteerd. Niet-alledaagse vraagstukken die tot grote gevolgen en/of grote kansen kunnen leiden. Dat kunnen allerlei vragen of uitdagingen zijn, bijvoorbeeld over aansturing, organisatie, opvolging, gewenste rendementsverbetering, continuïteit, verkoop of overname, grote investeringen, conflicten of (her-)financiering.

In die situaties komen wij graag in beeld. Er is behoefte aan het allerbeste advies.

Kruger heeft unieke ervaring in het ondersteunen van ondernemingen met niet-alledaagse ondernemingsvraagstukken en samen met de onderneming inzicht en gerichte acties te bewerkstelligen. Met het ondernemingsbelang voorop en als doel het (weer) creëren van waarde. Het team bestaat uit hoogopgeleide professionals die kennis, langjarige ervaring hands-on-mentaliteit en oplossingsgerichtheid combineren en over een uitgebreid netwerk beschikken. Kernbegrippen zijn onafhankelijkheid, kwaliteit, commitment, klantgerichtheid en integriteit.

Meer over onze expertises in waardecreatie

Conflicten

Een organisatie zonder mensen bestaat niet. Ieder mens heeft een eigen mening die niet altijd overeen hoeft te komen met die van anderen. De visie op het te voeren beleid of de mening over het functioneren kan verschillen. Tegenstrijdige belangen kunnen leiden tot diverse invalshoeken. Conflicten zijn helaas vaak het gevolg. Op aandeelhouders- en op directieniveau kunnen deze leiden tot ongewenste omstandigheden. Externe en objectieve ondersteuning helpt.

Continuïteit

Het is een feit dat de continuïteit van veel ondernemingen gedurende hun bestaan weleens wordt bedreigd. Veranderde marktomstandigheden, vertrek van een grote klant, nieuwe technologieën, onverwachte concurrentie, gewoon pech (brand, overlijden), tegenvallende projecten, te duur uitvallende investeringen, 'lijken uit de kast' na een overname, etc., het gebeurt allemaal. Snel, doelgericht en daadkrachtig ingrijpen is dan nodig. Financiers, kredietverzekeraars, fiscus, aandeelhouders, crediteuren, vakbonden eisen ineens veel aandacht. De zaken moeten echter juist dan ook gewoon doorgaan.

Management

Omstandigheden kunnen dwingen om het management (tijdelijk) te versterken. Nieuwe markten, de volgende generatie voorbereiden, (tijdelijke) uitval bijvoorbeeld door ziekte, vertrek van een directielid of financieel manager, een noodzakelijke turnaround. Het zijn voorbeelden van dergelijke omstandigheden. Waar vind je een capabel en passend iemand?

Opvolging

Het familiebedrijf, een uiterst belangrijk en onmisbaar deel van het bedrijfsleven, wordt in haar bestaan onontkoombaar geconfronteerd met opvolgingsvraagstukken. De capaciteiten van de volgende generatie zijn gelukkig vaak ruim voldoende. Maar helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend. Objectivering en ondersteuning bij het proces naar echte verantwoordelijkheid van kind(eren) is, in ieders belang, nodig.

Organisatie

De wereld verandert zeer snel. De organisatie, basis voor de bedrijfsvoering, moet mee. Een toekomstgerichte inrichting is essentieel. Korte lijnen, snelle maar afgewogen besluitvorming, noodzakelijke informatievoorziening, klantgerichtheid, positieve cultuur, borging kwaliteit, winstgerichtheid, allemaal zeer belangrijk. Hoe bereid je de organisatie en haar mensen echt voor op de toekomst?

Overhead

In een organisatie is overhead noodzakelijk. Management, commercie, marketing, administratie, personeelszaken, facilitaire diensten, R&D, kwaliteit is gewoon nodig. Helaas heeft overhead, zeker in goede tijden, de neiging 'vanzelf' te groeien. Wat is echter de meest gewenste situatie? Wat is echt nodig voor nu en de toekomst? Objectivering helpt om de overheadkosten te optimaliseren.

Ondersteuning

De ondernemer, directeur, is vaak eigenlijk maar alleen. Er bestaat een toenemende behoefte aan een klankbord, een of meer ervaren mensen die kunnen en willen meedenken in het benutten van kansen en het vermijden van risico's. Mensen die objectief kunnen adviseren en het beste willen bereiken met het bedrijf. Structurering en invulling van deze rol kan op meerdere manieren. Maar waar haal je die mensen vandaan?

Reorganisatie

Wanneer de organisatie van vandaag niet meer past op de nieuwe omstandigheden is aanpassing noodzakelijk. Omzet en marge zijn onder druk gekomen, resultaten vallen tegen. Reorganisatie is, met het bijzondere Nederlandse arbeidsrecht (te) duur. Wat moet en kan er gebeuren? Hoe kunnen de kosten worden beheerst? Wat zijn de valkuilen en hoe die te omzeilen? Hoe het proces te managen met personeel, Ondernemingsraad, vakbonden en financier(s)?

Rentabiliteit

Het resultaat van de onderneming moet beter. Waar wordt aan verdiend of verloren? Hoe is de kostprijs opgebouwd. Verlies moet weer winst worden; de winst kan verder omhoog. Welke acties gaan dit mogelijk maken? Hoe de kansen te vinden en te benutten? Wie moet wat doen?

Strategievorming

Technische en demografische ontwikkelingen en innovatie noodzaken tot aanpassingen van uw producten, diensten en werkwijzen. U voelt de behoefte aan een herijking en verdere toekomstgerichte ontwikkeling van uw strategie. Het bepalen van een passende en pragmatische strategie en de daaruit voortkomende acties en aandachtspunten is niet eenvoudig, maar bepaalt wel uw toekomst. Het toevoegen van ervaring en kennis en het meedenken door een objectieve derde met een langjarig en breed referentiekader kunnen u daarbij uitermate helpen.
Kruger adviseert u graag in dit proces en bij de wijze van implementatie en de sturing van de interne effecten daarvan. Met u wordt dit ook concreet gemaakt door inventarisatie van de meest denkbare scenario’s, de verwachte resultaten en de financieel-economische gevolgen.

Vermogen

Risicodragend vermogen. Voor het realiseren van de toekomstplannen is de eigenvermogenspositie onvoldoende. Er bestaat behoefte aan extra eigen- en/of garantievermogen en liquiditeit. Welke partijen zijn bereid dit tegen welke voorwaarden te verstrekken en hoe overtuig je die?

Cornee 900X600

Vragen?

Cornee de Kluyver helpt u graag verder

cdekluyver@kruger.eu

+31 (0)6 227 400 97