Kruger Rally 2022

 

Ieder jaar organiseren wij de rally mede om een goed doel te steunen. Wij vragen de deelnemers een donatie te doen en hopen zo een mooi bedrag op te halen. Ook Kruger zal hieraan bijdragen. Op de dag van de rally overhandigen wij aan iemand van het goede doel een grote cheque met daarop vermeld welk bedrag opgehaald is.

Afbeelding Publicatie

De vierde editie van onze Kruger Rally was weer een succes! Met veel plezier kijken we terug op een dag met enthousiaste deelnemers, wederom een leuke locatie, een uitdagende rit en, tegen alle verwachtingen in, prima weer. Kortom, een geslaagde dag!

 

Na ontvangst en briefing bij Restaurant Grebbelounge vertrokken de 52 equipes. Zij reden een uitdagende route door de groene omgeving rondom de Veluwe. Na de behendigheidsproef volgde een korte tussenstop voor een drankje.

Nadat iedereen gefinisht was en genoot van een welverdiende borrel, werden de prijzen uitgereikt en de cheque met de opbrengst van de donaties overhandigd aan het goede doel, Het Vergeten Kind. Er is weer een indrukwekkend bedrag opgehaald!

 

We hebben met elkaar geproost op een geslaagde dag en afgesloten met een heerlijke barbecue. We hopen de traditie natuurlijk voort te kunnen zetten. Volgend jaar een jubileum, naar verwachting organiseren we dan voor de vijfde keer dit leuke event!

Goede doel - Het Vergeten Kind

Voor wie zet het vergeten kind zich in?

Duizenden kinderen in Nederland kunnen niet meer thuis wonen. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Ze zijn gevlucht voor geweld of uit huis geplaatst, omdat ze daar niet meer veilig waren. De trauma’s laten diepe sporen na. Het maakt hen onzeker, bang en boos. Ook zijn er veel kinderen die wél thuis wonen, maar die dagelijks geconfronteerd worden met ernstige problemen van hun ouders. Hun verslaving(en), grote schulden, psychische problemen en onvermogen zorgen voor een negatief klimaat.

 

Hierdoor krijgen kinderen niet de positieve aandacht die ze zo hard nodig hebben. Ze vereenzamen, raken in een sociaal isolement en hun ontwikkeling komt in de knel. Op latere leeftijd lopen deze kinderen een verhoogd risico om op het criminele pad te raken, geen baan te kunnen houden, zelf problemen te ervaren in de opvoeding van hun eigen kinderen of zelfs helemaal geen duurzame relatie aan te kunnen gaan.

Het Vergeten Kind Met Hart3

Wat is hun droom?

Een veilig en liefdevol thuis voor ieder kind in Nederland. Helaas is dat voor duizenden kinderen niet het geval. Het Vergeten Kind strijdt voor kinderen die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn. Soms is de situatie zo ernstig dat ze niet meer bij hun ouders wonen. Hun doel is dat al deze kinderen zich gehoord en gezien voelen, zij op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun eigen plek vinden in de maatschappij.

Hoe helpen ze kinderen?

Herinneringen maken ons tot wie we zijn. Negatieve ervaringen duwen ons in een sociaal isolement. Terwijl positieve herinneringen zorgen dat we contact maken, durven dromen en onszelf ontplooien. Duizenden kinderen in Nederland krijgen niet de kans om kind te zijn, doordat ze worden ingesloten door zorgen, problemen en traumatische gebeurtenissen. Als er thuis dingen misgaan, geven kinderen zichzelf daarvan de schuld. Terwijl zij vooral slachtoffer zijn.

 

Het Vergeten Kind wil dat Nederland niet wegkijkt, maar tijdig signaleert, effectief ingrijpt en duurzaam helpt. Zij knokken er dagelijks voor om de situatie te veranderen. Om kinderen weer te zien opbloeien en stralen. Om ze weer kind te laten zijn.

 

 

Lees meer