Privacybeleid

Verwerking van gegevens
Wanneer u zich aanmeld voor de nieuwsbrief of gebruik maakt van het contactformulier verstrekt u actief persoonsgegevens aan Kruger. Dit betreft gegevens als uw naam en e-mailadres.

Verstrekking aan derden
Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Kruger gebruikmaken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Kruger sluit met deze bewerkers een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven. Deze derden partijen zijn: Campaign Monitor en Google Analytics.

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?
Ja, uw gegevens worden adequaat en passend beveiligd conform de eisen in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Via deze website kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden:

A. Functionele cookies
Deze cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Bijvoorbeeld om te onthouden dat u ingelogd bent, bepaalde pagina’s reeds bekeken hebt, meegedaan hebt aan een poll of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden. Deze cookies zijn anoniem.

B. Cookies voor website-analyse
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van een cookie om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Met Google Analytics is een bewerkersovereenkomst met afgesloten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermings-niveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Daarnaast is uw IP-adres anoniem. Uw gegevens worden niet gedeeld met Google.

C. Overige cookies
Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden.

Uitzetten en verwijderen van cookies?
Alle browsers bieden de mogelijkheid om in de instellingen of opties aan te geven in hoeverre u cookies toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via uw browser kunt u ook de huidige cookies op uw computer bekijken en eventueel verwijderen.

Kruger Interim Management en Kruger Executive Search
Wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt voor een interimopdracht, een sollicitatie, inschrijving, aanmelding of anderzijds gebruikmaakt van onze diensten, gaat u ermee akkoord dat deze zullen worden verwerkt in onze database. De bewaartermijn van deze informatie is door ons vastgesteld aan de hand van de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens op 12 maanden na de datum van toestemming van de kandidaat. Wanneer een kandidaat niet wenst opgenomen te worden in het systeem, maar wel deel uit wil maken van een sollicitatieprocedure, zullen de gegevens van de kandidaat tot maximaal 4 weken na afloop van de betreffende procedure worden bewaard. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Vragen over privacy?
U heeft te allen tijde het recht om aanpassing of verwijdering van uw gegevens te vragen, aan welk verzoek Kruger redelijkerwijs gevolg zal geven. Hiervoor kunt u contact met Kruger opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij willen u vragen dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende het privacybeleid, dan kunt u deze ook richten aan onderstaand adres.

Contactgegevens
Femia Overtoom - AVG@kruger.eu

Wijziging van dit privacy statement
Kruger behoudt zich het recht voor om te allen tijde dit privacy statement te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig op wijzigingen te controleren.

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 21-09-2018

nieuwsbrief