Media

Door meer financieel inzicht meer flexibilisering in onze bedrijfsvoering gerealiseerd.

ICT (Unsplash Stockvrij)

Situatie

Een drukkerij, gespecialiseerd in het bedrukken van promotiemateriaal, heeft structureel te kampen met afnemende marges, toenemende kosten en uiteindelijk liquiditeitsproblemen. Dit laatste is overigens aanleiding om onze ondersteuning in te roepen, omdat de onderhandelingen met de bank over kredietverruiming spaak lopen.

Acties

  • Door ons managementinformatiesysteem aan te sluiten op de administratie van het bedrijf, krijgen we direct inzicht in de financiële ontwikkelingen van de laatste twee jaar tot aan het moment van overleg. Hieruit blijkt, behalve bovenstaande constateringen bovendien een enorme seizoen gevoeligheid die de liquiditeitsschommelingen extra doen toenemen. Ook blijkt dat de personeelsplanning hier niet op aangepast is en worden besprekingen gevoerd om dit meer flexibel op te zetten en aan te passen naar rato van de drukte in het bedrijf.
  • Daarnaast blijkt in de bedrijfsvoering behoefte te bestaan aan een operationeel systeem, waarop men wekelijks kan bepalen of er met winst of met verlies wordt gewerkt. Door deze maandelijks aan te sluiten op de financiële administratie, heeft men een volledig overzicht over de financiële gang van zaken.
  • Uit analyse van het klantenbestand met terugwerkende kracht tot twee vorige jaren, blijkt dat de afhankelijkheid van een aantal klanten veel te groot is, waardoor men niet meer in staat is om de neergaande prijsontwikkeling een halt toe te roepen.
  • Op basis van onze bevindingen en de besprekingen die hieruit voortvloeien met de huisbankier blijkt dat er alternatieve financieringsbronnen gevonden moeten worden om de continuïteit van de onderneming te waarborgen.

Resultaat

  • De onderneming beschikt nu over een perfect werkend financieel informatiesysteem, waardoor men periodiek geïnformeerd is over de financiële gang van zaken.
  • Door de aansluiting met de productie-administratie, heeft men wekelijks inzicht in de financiële gang van zaken en kan daardoor tijdig bijsturen. 
  • Door meer inzicht in de bedrijfsvoering, verbeterde rapportages aan onze externe financiers waardoor de financierbaarheid aanzienlijk werd vergroot.
  • De onderneming op zoek is gegaan naar een andere klantengroep met een betere marge en minder seizoengevoeligheid.
Rogier 900X600

Vragen? 

Rogier helpt u graag

rgroot@kruger.eu

+31 (0)6 826 875 69