Werkkapitaalmanagement in de foodindustrie

Door de liquiditeitskrapte gingen we beter nadenken over onze toekomst.

Foodindustrie Machines (Stockfoto)

Situatie

Een importeur van voedselverwerkingsapparatuur, die zich met haar productielijnen in een nichemarkt bevindt, heeft te maken heeft met een tegenvallende omzet. De liquiditeitskrapte die hieruit voortvloeit, is een bedreiging voor de continuïteit van de onderneming. Het betreft een familiebedrijf, waarbij de directie gevoerd wordt met voldoende gevoel voor de corebusiness, maar met onvoldoende financieel inzicht voor een dergelijk scenario.

De inschatting is dat er sprake is van een tijdelijke dip en dat men voldoende binding heeft opgebouwd bij haar leveranciers om in goed overleg betalingsregelingen te kunnen treffen.

Acties

  • Door ons managementinformatiesysteem direct aan te sluiten op de administratie van het bedrijf, verkrijgen we direct inzicht in de resultaten en balansposities van de afgelopen twee jaar en het lopend jaar.
  • Vervolgens maken we samen met de directie een financieel plan, waarin het budget, liquiditeitsconsequenties, investeringsplannen en financieringsafspraken worden beoordeeld.
  • Op basis hiervan bepalen we de benodigde financiële ruimte die nodig is om de achterstanden bij leveranciers in te lossen.
  • Uiteindelijk leiden onze berekeningen tot vruchtbare besprekingen met de leveranciers, waardoor we het liquiditeitstekort in een tijdsbestek van 12 maanden kunnen oplossen en daarmee de toekomst van de onderneming veilig kunnen stellen.

Resultaat

Door de ontstane situatie wordt de directie zich bewust van de gevoeligheid van de onderneming. Enerzijds blijken de huidige activiteiten te seizoengevoelig, waardoor liquiditeitsschommelingen een bedreiging kunnen vormen. Daarnaast blijkt de afhankelijkheid van de toeleveranciers te groot, waardoor men op het idee komt om ook zelf een eigen productlijn te gaan ontwikkelen.

Uiteraard is dit een proces van jaren, maar de uitkomst van dit liquiditeitsprobleem is dat men betere strategische keuzes voor de toekomst gaat maken.

Door de inzet van ons financieel managementinformatiesysteem en directe aansluiting daarvan op de financiële administratie, is de directie periodiek exact op de hoogte van de financiële positie en is men in staat om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Maryse 900X600

Vragen? 

Maryse helpt u graag

mdik@kruger.eu

+31 (0)6 166 752 53