Foodsector

Snelgroeiende bakkersorganisatie met productielocaties, actief in de foodservicemarkt en levert brood en banket aan cateraars.

Bakkerij Dreamstime M 203396577

Onderneming

Bakkers Brigade is een snelgroeiende bakkersorganisatie met productielocaties in Ouderkerk aan de Amstel en Amsterdam. Het bedrijf realiseert een omzet van circa 25 miljoen euro, is actief in de foodservicemarkt en levert brood en banket aan cateraars.

Mark van der Breggen gaf Kruger de opdracht om hem te begeleiden bij aankoop van het resterende aandelenbelang van de onderneming. Hij was reeds eigenaar van 40% van de onderneming. Belangrijk hierbij was, dat voor alle betrokken partijen een verantwoorde transactie tot stand zou komen en dat er een duurzame (samenwerkings-)relatie zou kunnen blijven bestaan met verkoper. 

Stap 1 - Waardering

Kruger had reeds veel kennis van de onderneming en haar stakeholders vanuit een eerdere betrokkenheid. Het transactieproces is gestart met een gedegen waardering van de onderneming. Om de toekomstverwachtingen van de onderneming zo goed mogelijk te analyseren, is een grondige analyse gemaakt van de bedrijfseconomische situatie, de marktpositie en –omstandigheden. Hierbij zijn de toekomstplannen van BakkersBrigade - die gericht zijn op het verder investeren in het automatiseren van de productiefaciliteiten en de logistieke dienstverlening - uitvoerig geanalyseerd.

Stap 2 - Onderhandeling en due diligence

Na een kort en intensief traject hebben partijen met elkaar overeenstemming bereikt over de voorwaarden van de transactie. Vervolgens heeft Kruger een due diligence traject uitgevoerd, dit in samenwerking met adviseurs op andere vakgebieden. Na afronding van het due diligence traject hebben partijen onder leiding van Kruger finale overeenstemming bereikt over de voorwaarden.

Stap 3- Herfinanciering

Naast de overnamefinanciering voor de aankoop van het 60% aandelenbelang was een herfinanciering van de bestaande financiering in de onderneming benodigd.
Kruger heeft in samenspraak met Van der Breggen een uitgebreid informatiememorandum opgesteld. Op basis van dit memorandum zijn diverse gesprekken gevoerd met potentiële financiers. Uiteindelijk is gekozen voor één bancaire partij die in staat was om naast snel te schakelen, ook te voldoen aan de door de onderneming gewenste voorwaarden.

Stap 4 - Afronding transactie

Kruger heeft de gehele transactie binnen enkele maanden afgerond. De beperkte doorlooptijd is met name het gevolg van de grondige analyse die heeft plaatsgevonden bij het uitvoeren van de waardering, kennis van de sector en het vertrouwen van alle betrokken stakeholders in de aanpak.  

Kruger Corporate Finance

Kruger beschikt over de expertise, kennis en het netwerk om ondernemingen en haar aandeelhouders hierbij volledig te begeleiden. Van een heldere analyse en advies, tot het pragmatisch en resultaatgericht uitvoeren van de gekozen aanpak. Hiermee, en door te streven naar de beste deal voor de onderneming en haar stakeholders, hebben we een vertrouwenwekkende reputatie opgebouwd bij marktpartijen (kopers, verkopers en financiers).

Cornee 900X600

Vragen?

Cornee helpt u graag verder

cdekluyver@kruger.eu

+31 (0)6 227 400 97