Vastgoedsector

Een complexe structuur door zowel winkelvastgoed te beheren als te verhuren.

Saketh Garuda 629504 Unsplash

Situatie

Een onderneming in het westen van het land is zowel eigenaar van grootschalig winkelvastgoed als exploitant van een deel van de winkels. Het betreft hierbij retail-vastgoed waarvan de exploitatie fors onder druk staat. Daarnaast beschikt de onderneming over een eigen distributiecentrum en logistiek apparaat. Vanwege de kruisverbanden en afhankelijkheid tussen de verschillende onderdelen van de groep is er onvoldoende inzicht op het presteren van de specifieke onderdelen. Dit maakt ook het ingrijpen in bepaalde onderdelen of activiteiten erg lastig.

Acties

  • Ondersteuning van het management, hierdoor is er een helder inzicht verkregen in de operationele resultaten per groepsonderdeel en noodzakelijke aanpassingen in de aansturing daarvan.
  • Opheffen wederzijdse afhankelijkheid van de verschillende groepsactiviteiten door het doorbelasten van reële onderlinge tarieven.

 

  • Afstoten van het distributiecentrum en outsourcen logistieke activiteiten.
  • Verkoop en staken van verlieslatende winkelexploitaties.
  • Exploitatie van winstgevende winkels worden separaat buiten de groep gecontinueerd.
  • Een interim manager heeft de directie tijdelijk versterkt en invulling gegeven aan de verbeteragenda.

Resultaat

De onderneming richt zich in tegenstelling tot de start van het traject alleen op de verhuur van het vastgoed. De overige groepsonderdelen staan los van de onderneming waarbij men in gesprek is met investeerders voor de overname hiervan. Door de wijzigingen is de focus en sturing aanzienlijk verbeterd waardoor de onderneming weer voldoende rendement maakt.

Tom 900X600 (L)

Vragen?

Tom helpt u graag verder

treijnen@kruger.eu

+31 (0)6 839 754 34