Perikelen bij een bedrijf dat levert aan retail

Schoenen Winkel

Situatie

Een bedrijf, actief in ontwerp, productie en installatie van winkelinrichting is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Ook heeft het bedrijf een nieuwe strategie ingezet. Waar zij eerst vooral gericht was op productie en installatie heeft het bedrijf de ambitie om haar klanten ook designservice aan te bieden. Om deze ambitie en verdere groei te realiseren is er geïnvesteerd in een nieuw pand en uitbreiding van het personeelsbestand.

De gedwongen winkelsluitingen, als gevolg van de coronamaatregelen, hebben hun weerslag op de orderportefeuille waardoor het bedrijf niet meer aan haar verplichtingen jegens de bank kan voldoen. 

Acties

  • Op basis van de huidige orderportefeuille is inzicht verkregen in hoe de liquiditeit zich gaat ontwikkelen.
  • De marges van de grootste klanten zijn berekend en geanalyseerd. Hieruit bleek dat het bedrijf om leegloop te voorkomen relatief veel productie en installatie klussen (met een lage marge) had aangenomen.
  • De vaste kosten zijn in kaart gebracht en geanalyseerd. De huidige kostenbasis was te hoog en een besparingsplan is ontwikkeld.
  • Om een liquiditeitsdip te overbruggen is een 'sale en lease back'-constructie van het nieuwe pand onderzocht.

Resultaat

Op basis van de analyse heeft het bedrijf besloten afscheid te nemen van een aantal klanten waar alleen installatiewerk met lage marge werd gedaan. Het besparingsplan is uitgevoerd waardoor kosten weer in gezonde verhouding tot de omzet staan. Het bedrijf is daarnaast in gesprek met een aantal potentiële kopers voor het bedrijfspand, dat haar de nodige ruimte geeft het tijdelijke liquiditeitstekort te overbruggen.

Maryse 900X600 (L)

Vragen?

Maryse of een van de collega’s vertelt u graag meer.

mdik@kruger.eu 

+31 (0)6 166 752 53