Zakelijke dienstverlening

'Oprichtster wil haar aandelen verkopen, maar kan het met haar twee minderheidsaandeelhouders (beide managementleden) niet eens worden over de prijs.

Kruger Kantoorsituaties (Maart2022) 111

Situatie

Na het als directeur operationeel (deels) al terugtreden van de oprichtster van het middelgrote ontwerpbureau, wil zij nu ook haar aandelenpakket verkopen conform eerder gemaakte afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst aan haar medeaandeelhouders. Ook de controller wil zijn (minderheids)aandelenpakket verkopen en terugtreden uit het bedrijf. Met name de nieuwe algemeen directeur wil graag zijn aandelenpakket uitbreiden. Met elkaar zoeken ze naar een mogelijkheid om aan ieders wensen tegemoet te komen. Het bedrijf heeft echter na goede historische resultaten een aantal verliesjaren achter de rug, waardoor het bepalen van de prijs voor de aandelen leidt tot discussies tussen kopers en verkopers. De gesprekken hierover lopen steevast uit op onenigheid.

Acties

  • In overleg met betrokkenen is met veel inspanning een voor allen acceptabele waardering voor de aandelen opgesteld in combinatie met een nabetaling gebaseerd op objectief meetbare uitgangspunten.
  • Er is een voorstel gedaan om de verkoop van aandelen te splitsen in diverse soorten aandelen, waarbij de uitgangspunten en zeggenschap per type aandelen voor de (toekomstig) aandeelhouders zijn vastgelegd.
  • Om meer duidelijkheid te krijgen over de redelijkerwijs te verwachten earn-out voor de verkopers en te verwachten aandeelhouderswaarde  voor de (toekomstig) aandeelhouders zijn drie scenario’s uitgewerkt (worst case, base case, best case).
  • De contouren voor de gewenste resultaatverbetering zijn met het management bepaald en vastgelegd, te weten concretisering van de reeds ingezette strategische verandering, focus op efficiency, productiviteit en declarabiliteit, en een sterke intensivering van commercie. De doorgerekende scenario’s zijn derhalve gebaseerd op wel/geen productiviteitsverbetering en hoge/lage omzetstijging.

Resultaat

De onderlinge discussies zijn gestaakt en de energie is weer gericht op de toekomst. Een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst met daarin verwerkt de met elkaar opgestelde doelstellingen is getekend. De onderneming heeft meer focus gelegd op commercie en efficiency, dat leidt tot betere resultaten.

Richelle 900X600 (L)

Vragen?

Richelle helpt u graag verder

rros@kruger.eu

+31 (0)6 514 373 48