Bouwsector

Een bouwbedrijf komt in de verliezen door toegenomen concurrentie, hoe komt het bedrijf uit de verliezen?

Bouw 1 Dreamstimeextralarge 36810869

Situatie

Het bedrijf is actief op het gebied van bouwprojecten en onderhoud. Na een groot aantal goede jaren is het bedrijf door verslechterde marktontwikkelingen in een verliessituatie terechtgekomen. De interne organisatie is daar niet tijdig op aangepast. De directie wenst een analyse van de bedrijfseconomische situatie en een helder beeld van de te nemen stappen om de rentabiliteit te herstellen.

Acties

  • Analyse van de omzetontwikkeling en de rentabiliteit van de verschillende activiteiten. Hieruit blijkt dat de onderneming te afhankelijk is van een beperkt aantal opdrachtgevers en een groot project binnen haar activiteit Projecten. Ook wordt duidelijk dat, ondanks dat de verschillende activiteiten jarenlang hebben bijgedragen, met name één locatie binnen de activiteit onderhoud substantiële verliezen maakt.
  • Een voorstel is gemaakt voor het verder verbeteren van de managementinformatie. Met name is er aandacht geweest voor een analyse van de kostprijscomponenten uren en directe kosten, en projectresultaat per project. Met deze informatie kunnen huidige contracten waar nodig worden heronderhandeld.

 

  • Er is een reorganisatieplanning gemaakt met te ondernemen activiteiten om te komen tot afbouw van de activiteiten van de 'bleeder-locatie' en te nemen maatregelen (personeelsreductie, centralisatie, kostenreductie) in de overige delen van de organisatie.
  • Daarnaast is in overleg met de directie een financieel interim manager ingezet om het managementinformatiesysteem te optimaliseren.

Resultaat

Beter bewustzijn van de prestaties van de verschillende bedrijfsactiviteiten. Dit heeft geleid tot afbouw van de verlieslatende activiteit. Verbetering van de managementinformatie en derhalve doelstellingen voor het management c.q. aansturing van de organisatie hebben ertoe bijgedragen dat de onderneming weer winstgevend opereert.

Jantine 900X600

Vragen?

Jantine helpt u graag verder

jhak@kruger.eu

+31 (0)6 225 14 889